مصوبات هیأت مدیره
 
یازدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

یازدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید.

هشتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

هشتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید

نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید

دهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

دهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید.

هفتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

هفتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید

ششمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

ششمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید.

پنجمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۷

پنجمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده مصوبات کلیک نمایید.

چهارمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷

چهارمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده مصوبات کلیک نمایید.

سومین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سومین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

جهت مشاهده مصوبات کلیک نمایید