تبریک و تسلیت
درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد.

درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی

تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور

سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد.

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی

يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار

پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور

پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا

يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی

همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمان تسلیت عرض مینماییم ...

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمدرضا مانیان

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمدرضا مانیان

همکار ارجمند جناب اقای محمدرضا مانیان ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.روابط عمومی ...

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای ناصر زارعی

جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای ناصر زارعی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم  ، سرکار خانم هاله ثمری

جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم هاله ثمری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم مریم پدیدار

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم مریم پدیدار

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای بهزاد فرهمند پور

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای بهزاد فرهمند پور

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمد حسین جعفری

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمد حسین جعفری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای بیژن جرجانی

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای بیژن جرجانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای امیرحسین کرمانی

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای امیرحسین کرمانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن نصر

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن نصر

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای اصغر رضایی

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای اصغر رضایی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای یحیی جعفری

يکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای یحیی جعفری

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

تسلیت به همکار محترم جناب آقای هوشنگ اسماعیلیان

جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم جناب آقای هوشنگ اسماعیلیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای مهرداد یوسفیان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای مهرداد یوسفیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای میرنوری

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای میرنوری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

درگذشت "وکیل محمود محسنی مفرد" را  تسلیت عرض می نماییم

جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

درگذشت "وکیل محمود محسنی مفرد" را تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

عرض تسلیبت به همکار ارجمند ، جناب آقای محمد حسین هیبتی

جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

عرض تسلیبت به همکار ارجمند ، جناب آقای محمد حسین هیبتی

⚫همکار ارجمند جناب آقای محمد حسین هیبتی ، درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم روابط عمومی کانون وکلای ...

همکار ارجمند جناب آقای مسعود امام قیسی

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

همکار ارجمند جناب آقای مسعود امام قیسی

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم

همکار ارجمند جناب آقای مسعود اسدی

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

همکار ارجمند جناب آقای مسعود اسدی

مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

همکار ارجمند جناب آقای محمد جواد مظاهری

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

همکار ارجمند جناب آقای محمد جواد مظاهری

در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم

سالگرد درگذشت وکیل محمود رعنایی

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

سالگرد درگذشت وکیل محمود رعنایی

سالگرد در گذشت وکیل محمود رعنایی