کانون وکلای دادگستری اصفهان 30 مرداد 1399 ساعت 13:41 http://isfahanbar.org/vdca.onuk49niu5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : قابل توجه کارآموزان محترم ورودی 98 -------------------------------------------------- متن : قابل توجه کارآموزان محترم (ورودی آزمون 98) مطابق با جداول ذیل، جـهت دریافت پروانه کارآمـوزی وکالت و کارت شناسایی(به شرط تسویه حساب مالی در اتوماسیون)، در روزهای مقرر از ساعت 8 صبح تا 13:30 به دفتر امور کارآموزان مراجعه نمایید. روز شنبه مـورخ 1 شهریور 1399 نام نام خانوادگی شماره پروانه محمدرضا آرامش 6707 فاطمه احمدی یادکوری 6703 علی احمدی 6704 زهرا ازادی آبباریكی 6709 اسیه آزمون بروجنی 6710 احمدرضا اسمعیل زاده 6716 علیرضا اشجع 6718 علی امیرپور 6725 امیرحسین امینی 6729 محمدمهدی تسلیم 6745 میترا حاجیان 6762 علی حسنیان بادی 6764 سیدحبیب حسینی 6765 سیدحسین حسینی كمال آبادی 6768 نوشین حمیدی 6773 محسن حیدرپور 6774 هادی خسروی 6777 بهنام قشقائی 6848 علی محمودیان چالبطان 6869 قدمعلی حیدری كمال آبادی 6776 روز یکشنبه مـورخ 2 شهریور 1399 نام نام خانوادگی شماره پروانه شقایق احمدی خشوئی 6705 سعید احمدی دستجردی 6706 مصطفی استكی 6711 بهمن اسمعیل وندی 6717 یونس اصفهانی 6719 محمدعلی افشاری نفر 6721 محمدرسول القاصی 6724 فرحناز امیرخانی دستگردی 6726 محمد انتشاری نجف ابادی 6730 مریم باقرپور 6731 حسین بختیاری فر 6734 ستاره پاك سرشت 6742 امید تاجمیر ریاحی 6743 مریم توكلی 6746 مژده جابرالانصاری 6747 فهیمه جاوری 6748 احمد جباری 6749 كامران جهانگیری بلطاقی 6757 حامد چوبینه 6759 بهنوش حكمت پناه 6770 مریم حیدری 6775 حسن خسروی 6778 مریم ذاكری 6781 مهدی راشدی 6783 مهدی رستمی 6784 محمدحسین رشیدی 6785 محدثه رشیدی 6786 مهدی رضائی 6787 سارا رمضانی 6790 مریم رئیسی فرادنبه 6793 ماریا اسكردی 6794 پوریا سلیم 6798 جلیل شارجبی گرگابی 6799 فاطمه شانظری گرگابی 6801 محدثه شبان زاده 6802 نادر شبانی خوراسگانی 6803 سعید شیرجزی 6806 شاهین شیروانی جوزدانی 6807 ستایش صالحی 6811 اصغر صداقت 6814 رضوان طایی 6822 محدثه عابدی 6825 علی عابدی شاپورابادی 6827 بهروز عادل دهنوی 6829 ندا عسگری 6832 امیرحسین عشوری 6833 سیدمهدی محمدی كمال ابادی 6867 فاطمه امیری فارسانی 6727 سایر کارآموزان نیز در ادامه همین اطلاعیه مطابق جدول متعاقبا اعلام می گردد. لطفا با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ مقرر شده مراجعه نمایید .