کانون وکلای دادگستری اصفهان 15 مرداد 1398 ساعت 13:47 http://isfahanbar.org/vdcf.vd0iw6dmmgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : کارآموزان جدیدالورود بخوانند!!! -------------------------------------------------- متن : قابل توجه کارآموزان جدید الورود کانون وکلای دادگستری اصفهان مطابق آیین نامه شرح وظایف کارآموزی وکالت کلیه کارآموزان محترمی که مدت 45 روزه را طی نموده اند جهت دریافت پروانه کارآموزی خود به واحد امور کارآموزان (اتاق 10) مراجعه نمایند. کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان