کانون وکلای دادگستری اصفهان 11 مهر 1396 ساعت 10:17 http://isfahanbar.org/vdcg.39qrak9uqpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : راه های ارتباط با کانون -------------------------------------------------- متن : کانون وکلای دادگستری استان اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر کدپستی : 8158714139 تلفن: 5- 32683190 دورنگار : 32683196 WWW.isfahanbar.org پست الکترونیک : isfahanbar@yahoo.com