راه های ارتباط با کانون

11 مهر 1396 ساعت 10:17


کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر  
کدپستی : 8158714139
تلفن: 5- 32683190   دورنگار : 32683196  
WWW.isfahanbar.org
پست الکترونیک :  isfahanbar@yahoo.com


کد مطلب: 1761

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcg.39qrak9uqpr4a.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org