مصوبات شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

24 خرداد 1400 ساعت 13:31

روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.


 روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۱:۳۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی ، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل سیامک اکبری، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق، وکیل داود عابدی و وکیل مجتبی اسدیان در محل کانون برگزار شد.


پیش از ورود به دستور جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش در رابطه با اهم موضوعات صنفی در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:

«همانگونه که مستحضر هستید حسب آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393 مقرر گردید به تمام شخصیت های حقوقی، شناسه ملی داده شود. برخی از کانون ها، کانون خود را به عنوان موسسه در اداره ثبت شرکتها، ثبت نمودند تا بتوانند شناسه ملی بگیرند؛ لیکن کانون وکلای دادگستری اصفهان از همان ابتدا با این شیوه ثبت، مخالفت و موضوع را از طریق معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری نمود. سرانجام با تلاش و پیگیری هیات مدیره دوره یازدهم و ارائه پیشنهادات سازنده در راستای اصلاح آیین نامه مذکور، این مشکل مرتفع و با اضافه شدن تبصره ای به ماده 4 آیین نامه فوق الذکر، مقرر گردید به نهادهای عام المنفعه قانونی مانند کانونهای وکلای دادگستری، بدون نیاز به ثبت در هریک از قالب های شخصیت های حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده شود. مشکلات فراوانی برای اخذ شناسه ملی وجود داشت که با پیگیری های فراوان، بالاخره کانون وکلای دادگستری اصفهان به عنوان اولین کانون وکلا، بدون نیاز به ثبت، موفق به اخذ شناسه ملی شد. امروز شناسه ملی اختصاصی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به کانون اعلام گردید. این یک خبر بسیار خوب برای کانون وکلا و تمام همکاران است؛ چراکه بسیاری از مشکلات ما در ارتباط با اداره دارایی، بانکها، تمدید الکترونیک پروانه ها و .....بدین واسطه حل خواهد شد.

خبر خوب دیگر در ارتباط با طرح تخصیص تریبون دفاع به وکلای اصفهان است. مستحضر هستید در دیدار اعضای هیات مدیره با ریاست کل دادگستری استان اصفهان، به منظور تسهیل نقش آفرینی وکلا در جلسات رسیدگی و حفظ شان و جایگاه حرفه ای ایشان در محاکم، مطالبه اختصاص تریبون دفاع، مطرح و مورد موافقت ریاست کل دادگستری استان، قرار گرفت و مقرر گردید تعداد 300 تریبون دفاع در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان قرار داده شود و بخشی از هزینه آن نیز توسط دادگستری و مابقی هزینه های این طرح، توسط کانون وکلا و مرکز مشاوران، مشترکا پرداخت گردد. اکنون با پیگیری های بی وقفه هیات مدیره بویژه رابط محترم کانون وکلا با دادگستری،  تریبون های دفاع، در حال ساخت است و یک نمونه از آن به کانون وکلا، تحویل و به زودی به تعداد لازم در محاکم بدوی و تجدیدنظر قرار خواهند گرفت.»


هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:

دستور اول: هیات مدیره به اتفاق آرا با انتخاب افراد زیر برای عضویت در کمیسون حقوقی و نظریات مشورتی موافقت نمود: وکیل دکتر محمد مهدی الشریف(ریاست)، وکیل حسن وثیق زاده، وکیل علی کرم جلیل پیران، وکیل علی حسامیان، وکیل بهزاد فرهمندپور، وکیل دکتر محمود مالمیر، وکیل فرشید فولادی نژاد، وکیل بهزاد احمدی و وکیل سید مهدی محبوبی.

دستور  دوم: هیات مدیره به اتفاق آرا با انتخاب افراد زیر برای عضویت در کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود: وکیل مسعود دادخواه( ریاست)، وکیل زینب کیانی، وکیل محمدرضا سرافرازیان، وکیل سید عادل معنوی، وکیل محمد مهران نیا، وکیل میلاد مرادمندنیا، وکیل فاطمه لاوی، وکیل حمید رنجبران، وکیل مریم ولائی، وکیل سعیده توکلی، وکیل مهدی صاعدنیا، وکیل نفیسه مستقل، وکیل حسین توسلی فر و وکیل حسین علیدادی.

دستور سوم: هیات مدیره به اتفاق آرا با عضویت وکیل الهام اسحاقی در شعبه اول حل اختلاف، موافقت نمود.

دستور  چهارم: هیات مدیره به اتفاق آرا با استعفای آقای علیرضا آقاسی از عضویت در شعبه دوم حل اختلاف و عضویت خانم آزاده باباشاهی به جای ایشان در شعبه موصوف موافقت نمود.

دستور  پنجم: هیات مدیره به اتفاق آرا با پیشنهاد ریاست کمیسیون روابط بین الملل، مبنی بر عضویت وکیل مجتبی امینی و وکیل سعید کوهی در این کمیسیون موافقت نمود.

دستور  ششم: هیات مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل مجید بنکدار از عضویت در کمیسون ترفیع و عضویت وکیل عباس قاسمی به جای ایشان موافقت نمود.

دستور  هفتم: هیات مدیره به اتفاق آرا با پیشنهاد ریاست کمیسیون آموزش، مبنی بر عضویت وکیل مجید بنکدار و وکیل فاطمه مرتضوی فرد در این کمیسیون موافقت نمود.

دستور هشتم: هیات مدیره به اتفاق آرا عضویت وکیل علیرضا امینی در شعبه سوم دادگاه انتظامی را ملغی و به جای ایشان، وکیل روح الله محمدی را جایگزین نمود.


دستور  نهم: هیات مدیره به اتفاق آرا با انتخاب وکیل مجتبی اسدیان به عنوان سخنگوی هیات مدیره موافقت نمود که نامبرده تحت نظر ریاست کانون نسبت به انجام فعالیت در این زمینه اقدام نماید.

دستور  دهم: هیات مدیره ضمن بررسی پرونده موردی به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود.جلسه در ساعت 15:15 به پایان رسید.
مقرر گردید جلسه آتی هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ برگزار گردد.


گزارش: وکیل مریم ولایی  روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان


کد مطلب: 2988

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdci.varct1a3vbc2t.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org