اسامی افراد مجاز به شرکت در اختبار دوره 39
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۴
کد مطلب: 1956
 
 
لیست افراد مجاز به شرکت در اختبار دوره 39 بشرح زیر می باشد:
 
ردیف نام نام خانوادگی شماره پروانه
 1.  
محسن احمدی 6263
 1.  
داود اسماعیلی 6203
 1.  
راحله اعتمادی 6233
 1.  
ریحانه ایرانمهر 6227
 1.  
امید بابائی 6254
 1.  
نجمه باقری 6249
 1.  
علی براتی 6367
 1.  
معصومه پناهی 6237
 1.  
علی پناهی 6270
 1.  
پریسا جعفری 2415
 1.  
لاله جمالی 6229
 1.  
سیمین حاج هاشمی 6368
 1.  
علیرضا حق شناس جزی 6211
 1.  
میترا حکمت خواه 6224
 1.  
رضا خسروی 6240
 1.  
امیرحمزه خورشیدی 6245
 1.  
مهدی خیری 6200
 1.  
فیروزه رضوی 6364
 1.  
پروین روزبهانی 6241
 1.  
محمدرضا سرافرازیان 6268
 1.  
زهرا سلیمانی دیزیچه 6219
 1.  
محمود سیدعلیپور 6275
 1.  
مریم شریفی 6260
 1.  
حکمت اله شریفی فرد 6362
 1.  
محمدحسین شهاب 6264
 1.  
زهرا صالحیان 6247
 1.  
یاسر صیادپور 6198
 1.  
فرناز طباطبائی 6255
 1.  
مهران عطائی کچوئی 6166
 1.  
محمد عموشاهی فروشانی 6267
 1.  
بهناز فتاحی 6174
 1.  
حجت فلک دوست 2565
 1.  
رضاعلی قاسمی 6142
 1.  
جواد قاسمی موسیانی 6160
 1.  
مژگان قربانی 6172
 1.  
فرزانه قیطاسوند 6252
 1.  
لیلا کاویانی 6187
 1.  
اکبر کشکولی 6265
 1.  
فاطمه لاوی 6183
 1.  
فریده محمدی سرپیری 6273
 1.  
بهرام مرادی قهدریجانی 6266
 1.  
الهه مرادیان 6194
 1.  
سیدمصطفی ملکیان 6004
 1.  
مهدی منتظری نجف آبادی 6168
 1.  
حسن منتظری نجف آبادی 6191
 1.  
سحر مهدوی 6269
 1.  
احمدرضا میرشمسی 2241
 1.  
علی نادی نجف آبادی 2752
 1.  
سجاد ناصرپور بروجنی 6167
 1.  
محسن نمازی زاده 6363
 1.  
معصومه نوربخش باغبادرانی 6163
 1.  
مصطفی نیکوروان 6182
 1.  
رویا هوشمندی 6169
 1.  
مریم ولایی 6188
 
 
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان
              دکتر محمد جعفری فشارکی
 
Share/Save/Bookmark