تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب: 830
 
چکیده: با تخصيص صحيح منابع عدالت كيفري ميتوان به فايدة كاهش جرم در آينده دست يافت، ولي اينكه كدام راهكار براي اين منظور انتخاب شود تا نظام هزينه فايده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسي دقيق هزينه هاي هريك از مكانيز م هاي فايد ه گرايانة مجازات شامل بازدارند گي، بازپروري و ناتوا ن سازي بزهكار و نيز ارضاي بزه ديده است. در اين مقاله ابتدا هزينه هاي جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پيش گيري كيفري بررسي خواهد شد، سپس هزينه هاي اعمال مجازات بنا بر نوع هدف فايده گرايانه مجازات تحليل خواهد شد.

شما میتوانید متن کامل مقاله را از قسمت فایل ضمیمه ذیل این صفحه دریافت کنید. به این منظور موس خود را روی قسمت فایل ضمیمه نگه داشته و سپس روی فایل مربوطه کلیک کنید.با دانلود فایل PDF متن کامل در اختیار شما خواهد بود.
Share/Save/Bookmark
مرجع : www.ensani.ir
گزارشگر :