بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت مالیات و افرادي كه مشمول پرداخت ماليات نيستند
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب: 3462
 
اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت مالیات مطابق ماده‌ یک قانون مالیات‌های مستقیم عبارتند از:
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند.
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
افرادي كه مشمول پرداخت ماليات نيستند:
۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
۲- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود .
۳- شهرداری ها
۴- کلیه مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند، براساس نظر مقام معظم رهبری است .
Share/Save/Bookmark