تازه های آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت «کارمزد تقسیط بدهی» و «خسارت تاخیر تادیه» از سوی شهرداری غیرقانونی است

دریافت «کارمزد تقسیط بدهی» و «خسارت تاخیر تادیه» از سوی شهرداری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر جواز دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط ...

برای ابطال صورت مجلس تفکیکی طرح دعوا علیه سازمان ثبت ضروری است

برای ابطال صورت مجلس تفکیکی طرح دعوا علیه سازمان ثبت ضروری است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که برای درخواست ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ابران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ...

رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

 
 
دریافت «کارمزد تقسیط بدهی» و «خسارت تاخیر تادیه» از سوی شهرداری غیرقانونی است

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

دریافت «کارمزد تقسیط بدهی» و «خسارت تاخیر تادیه» از سوی شهرداری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر جواز دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ خسارت ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین ...

رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲

رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲

رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن ...

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی ...

مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور ابطال شد

يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۲

مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و بخشنامه رییس این سازمان که بر اساس آن، عدم ...