کانون وکلای دادگستری اصفهان 10 مهر 1401 ساعت 12:14 https://isfahanbar.org/vdca.onek49ni65k14.html -------------------------------------------------- اطلاعیه؛ عنوان : قابل توجه کلیه همکاران محترم! -------------------------------------------------- متن : از آنجائیکه بازه زمانی تمدید پروانه وکالت نزدیک می باشد و ارائه گواهی مفاصاحساب ماده 186 قانون مالیات های مستقیم از جمله ضروریات تمدید پروانه است در عین حال استعلام صدور گواهی مذکور از حوزه مالیاتی محل اشتغال مندرج در پروانه به عمل می آید، لذا لازم است وکلای محترمی که در محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت خود فاقد پرونده فیزیکی مالیاتی می باشند در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی در این خصوص اقدام نمایند تا تمدید پروانه آنها با مشکلی مواجه نگردد.