کانون وکلای دادگستری اصفهان 5 مهر 1402 ساعت 14:13 https://isfahanbar.org/vdcb.abaurhb88iupr.html -------------------------------------------------- عنوان : بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد -------------------------------------------------- متن : روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 10:30 با حضور دکتر حسین ادیب رئیس،آقای شهرام محقق دولت آبادی نایب رئیس، آقای روح اله محمدی بازرس و سایر اعضای هیات مدیره،آقای فرهاد رستم شیرازی، آقای مجتبی اسدیان، خانم دکترشیما وفادارنیا  و خانم مرضیه سرائیان در محل کانون برگزار شد.در ابتدای جلسه رئیس کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه قبلی و فعلی پرداختند. دکتر ادیب تصریح کردند: روز چهارشنبه 1402/06/29 ششمین نشست شورای استانی روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری به صورت حضوری و آنلاین در محل اسکودا برگزار شد که خانم کمند چوبینه مسئول رسانه کانون به صورت آنلاین در این جلسه حضور پیدا کردند. بحث و بررسی پیرامون نحوه فعالیت رسانه‌ای درباره ماده 4 برنامه هفتم توسعه در نقض استقلال نهاد وکالت، تشریح جزئیات برگزاری نخستین جشنواره روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری و مرور مصوبات اجرایی نشده گذشته از جمله دستورهای این نشست بود. دکتر ادیب افزودند: با توجه به جلسه برگزار شده مقرر شده است که نخستین جشنواره روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شود و از روابط عمومی های برتر تقدیر به عمل آید. سپس هیات مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول: باتوجه به وصول اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی سال 1402 از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور، هیات مدیره اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد و ایثارگران آزمون سال 1402 را به شرح ذیل اعلام نمود: پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد 657 نفر نام خانوادگی نام نام پدر اميرشاه كرمي                            سيدحميد                                 سيدمهدي                                 ترابي                                   رضا                                     حبيب اله                                اهنگريان اراني                          عليرضا                                   اصغر                                    تركيان عاشق ابادي                       هانيه                                   نصرالله                                 اميني تهراني                            ندا                                      اكبر                                    ارمند                                   فرزانه                                  رحمان                                   نوروزي                                  عبداله                                   رمضانعلي                                غفوري زاد                               مهدي                                    محمود                                   كيواني هفشجاني                          داريوش                                   يادگار                                  هاشميان                                 مريم                                    فيض اله                                 خليلي                                   زهرا                                     محمدحسن                                 قاسميان نافچي                           فرخنده                                  اصغر                                    طاهري نوشابادي                          سارا                                    حميد                                    دهقان دهقي                              مريم                                    لطفعلي                                  شاكركاشاني                              سعيد                                    مجيد                                     اسماعيلي دركه                           فاطمه                                   نجفقلي                                  شهرياري                                 وحيد                                    حميد                                     هوشيار                                  ارزو                                    ذبيح اله                                شفيعي                                   سپيده                                   محمد                                     يزدي خوزاني                             مهدي                                    غلامرضا                                 اعتمادي                                 متينه                                   منوچهر                                   شفيعي                                   شيوا                                    محمود                                   پيرستاني                                اميرحسين                                علي رضا                                  رفيعي                                   فاطمه                                   علي                                     صالح جونقاني                            بهرام                                   ايرج                                     شيري سيچاني                             محمد                                    نوراله                                  اسپناني                                 پژمان                                   رحمت اله                                علياري                                  عاطفه                                   سهراب                                   سالاروند                                ارش                                     عزت الله                                پيرستاني                                علي                                     علي رضا                                 خراساني                                 مسعود                                   عبدالرسول                               شيني                                     طاهره                                   حميدرضا                                 مرادي                                   رويا                                    بهروز                                   علوي بلداجي                              علي                                     نورالدين                                مختاري                                  انيتا                                   مصطفي                                   بالي پوربابادي                           سعيد                                    فرهاد                                   اسكندري                                 ماندانا                                 شكر                                     مصلحي نياسر                              سميه                                    ابراهيم                                 علي جاني                                مهدي                                    خسرو                                    رادان                                    حسين                                    علي                                     ماندني                                  هادي                                    جمعه                                    مختاري كرچگاني                          علي                                     احمد                                    فروغي ابري                              مهشيد                                   محمدمهدي                                سعيدفر                                  حسين                                     محمدرضا                                 دهخدائي                                 فاطمه                                   منوچهر                                  محمدي بهرام ابادي                       شقايق                                    داريوش                                  مقاره عابد                              شميم                                    حسن                                     دژبرد                                   هاجر                                     حسين                                    ربيعي دولت ابادي                        مهران                                   مصطفي                                   قاسمي كجاني                             عبدالرسول                                حسينعلي                                 پيلتن                                   عماد                                    علي                                     رئيسي                                   زينب                                     محمد                                    فرهمند                                  فاطمه                                   مجيد                                    وحيددستجردي                             مسعود                                    اصغر                                    ميرزائي                                 علي اكبر                                اباصلت                                  هادي كرمانشاهي                          عرفان                                   محمدرضا                                 محسني                                   فاطمه                                   سيف الله                                كاوياني باغ بدراني                      مريم                                    محمدحسين                                 صالحي                                   محمد                                    مرتضي                                   مقصودي                                  امين                                    محمد                                     باقري                                   سعيد                                    بابابك                                  ماندگار                                 ليلا                                    محمدجواد                                 كريمي                                   نرگس                                    محمدرضا                                 نوري دهنوي                              مطهره                                   اكبر                                     باستاني                                 عباس                                    پرويز                                   صادقي                                   معين                                    هدايت اله                                نجفي                                    سعيده                                   حميدرضا                                 صادقي                                   فرهمند                                  فضل اله                                  كاظمي نجف ابادي                         ساجده                                   مجتبي                                   كيخائي افوسي                            مهدي                                    جلال                                    اسماعيلي                                مجيد                                    هوشنگ                                   جمالوند                                 مهران                                   سلطانحسين                               قربانيان                                حميد                                    اكبر                                    حجتي                                    مليكا                                   محمدحسين                                فتاحي                                    سميه                                    مرتضي                                   ابراهيمي جوزداني                        جليل                                    قربانعلي                                شاهي                                     محمدشريف                                علي                                     منصوري                                  حسن                                     عباس                                    هاروني                                   زينب                                    ستار                                    اسماعيل زاده سودجاني                    مختار                                   سلطان محمد                              مرادي                                    بهناز                                   خسرو                                    راست قلم                                ريحانه                                  ناصر                                    كمالي                                    فرزانه                                  عباس                                    بيات عاشق ابادي                         عليرضا                                  محمود                                   واحدي خانه سر                           اكرم                                    احداله                                  رحيمي                                   محسن                                    سردار                                   عرب جعفري                               شهربانو                                  غلامرضا                                 صالحي                                   مهدي                                    مرتضي                                   تركي                                    بابك                                     اسفنديار                                صابري                                   حورا                                    حسين                                    زارعي                                   سپيده                                    منصور                                   شيراني بيدابادي                         محمد                                    حسين                                    زراعت كاردهنوي                          علي                                      احمد                                    كلاه دوزان                              زهره                                    احمد                                    قرقاني                                  بهرام                                    حيدر                                    جوزي                                    مهرناز                                  مجيد                                    صادقي برزاني                            فاطمه                                    مرتضي                                   فاضلي نشلجي                             فاطمه سادات                             سيداسداله                               سليماني                                 حسين                                    غلامرضا                                 محمدي هاروني                            اصغر                                    داودعلي                                 طغياني پزوه                             زهرا                                    نصراله                                   داودي                                   هانيه                                   سيداكبر                                 خاكي                                    پژمان                                   رحمت اله                                 قانع                                    رضا                                     مجتبي                                   اسماعيلي قهفرخي                         سحر                                     محمدرضا                                  عرب مختاري                              هوشنگ                                   علي اكبر                                وزواني                                  رضا                                     ابراهيم                                  سليميان ريزي                            حميد                                    مصطفي                                   احمدي                                   زهرا                                    مهدي                                     رستمي                                   سميرا                                   هادي                                    روحاني                                  سيدصالح                                 سيدعلي                                  جمالي                                   حبيب                                    عبداله                                  علامي                                   بهروز                                   نادعلي                                  حاجيان                                  حميدرضا                                 محمدعلي                                 هاشمي                                   حامد                                    پرويز                                   بيگدلي                                   اميررضا                                 فرزاد                                   ظاهري عبده وند                          ساناز                                   زمان                                    اسحقيان درچه                             محمدرضا                                 عبدالرحيم                               صباغان                                  مجتبي                                   غلامرضا                                 سرحدي                                    الهام                                   حبيب                                    كياني اشترجاني                          اميرحسين                                مسعود                                   نقدي سده                                 محمد                                    علي                                     فصيحي                                   زهرا                                    حسنعلي                                  نوري فر                                  سحر                                     محمود                                   كوهي رستمي                              عاطفه                                   حسن                                     شهرياري نائيني                           متين                                    علي اكبر                                رمضاني گهروئي                           بهناز                                   مسلم                                    باقرزاده وادقاني                        محمود                                   محمدعلي                                 مناجاتي                                 حميد                                    اله قلي                                 سامري                                   فريما                                    عبدالهادي                               قهرماني خواجه بلاغ                      سميرا                                   علي مردان                               حسن زاده بي بالان                       زهرا                                     جعفر                                    غريب                                    شهرزادسادات                             سيدمصطفي                                رفيع زاده                               فاطمه                                    محمد                                    كاوياني                                 فاطمه                                   امراله                                  رئيسي                                   محدثه                                    محمداقا                                 سلطانيان دنارتي                         مهسا                                    محمد                                    عطائيان عطاابادي                        عليرضا                                   حجت اله                                 ايران نژاد                              فريبا                                   كريم                                    حاتميان بروجني                          محمدرضا                                 كاوس                                    نيكو                                    محسن                                    شاهرخ                                   سالاروند                                مهدي                                    عزت اله                                 گل محمدي ساماني                         الناز                                   اسدالله                                 سليمي دستجردي                           ساميه                                   شاپور                                    بختيار                                  غزاله                                   اردشير                                  نصر                                     مهدي                                    اكبر                                     الوئي خوزاني                            مهين                                    علي اكبر                                عسگري                                   نرگس                                    شكرالله                                  فرقاني                                  مهدي                                    احمد                                    فولاديان منش                            امير                                    محمدرضا                                  سرمدي نجف ابادي                         فاطمه                                   اكبر                                    كاظمي دهقي                              سحر                                     مرتضي                                    طباطبائي نيا                            سيدمحمدنويد                             سيدمحمدعلي                              منوچهري جم                              امير                                    محمدرضا                                 طاهري                                   زهرا                                    محمدمهدي                                احمدي                                   پدرام                                   فتح اله                                 محمدكبيري نجف ابادي                     داود                                    محمدعلي                                 مرادي كتولائي                           فرشته                                   علي مردان                               محمدخاني                                 الهام                                   نوراله                                  حاج تقي خوراسگاني                       زهرا                                    محمدرضا                                 افشاري پور                               جواد                                    منصور                                   نوري پركستاني                           سجاد                                    خدامراد                                 خيامي كاشاني                             عليرضا                                  محسن                                    مرادي زاده                              حميده                                   ابراهيم                                 نجفي                                     صبيه                                    حميد                                    صابري خرزوقي                            الهام                                   اصغر                                    خسرويان همامي                            شكوه                                    فريدون                                  ايزدي                                   محمد                                    رمضانعلي                                يزدان مهر                               حسين                                    ضرغام                                   بهشتي                                   معصومه                                  غلامعباس                                نفيسي                                   الهه                                     حسنعلي                                  فرهادي                                  حسن                                     خسرو                                    هاشم زاده                               فريبرز                                   حسن                                     فرهادي                                  فاطمه                                   فرهاد                                   نبي                                     طاهره                                    علي                                     شمسي كهريزسنگي                          مريم                                    جمشيد                                   موسوي فرد                               سيدابوالقاسم                             سيدمرتضي                                رادوند                                  سمانه                                   كيوان                                   هاديان                                  شكوفه                                    عبدالرضا                                پروين                                   ارمين                                   محمدرضا                                 رضائي                                   مهدي                                     مجيد                                    نيك دستي                                حميد                                    اكبر                                    خسروي                                   اميرعلي                                 نظر                                     امان اللهي درچه                         مهدي                                    غلامعلي                                 كاوه                                    مرجان                                   غلامرضا                                 شاهزاده فرد                             صالح                                    محمد                                    كريمي                                   حسين                                    شهرام                                    رحيمي                                   داود                                    محمدعلي                                 شفيعي                                   سميه                                    مصطفي                                    ابراهيمي                                زهرا                                    اسماعيل                                 خليلي مقدم                              فرزاد                                   فريبرز                                   نصوحي                                   مريم                                    جهانگير                                 سرافرازيان                              نيره                                    مصطفي                                    نريماني زمان ابادي                      محبوبه                                  مرتضي                                   ياري رهناني                             سميرا                                   محمود                                    سالاروند                                فاطمه                                   جعفر                                    حسني سجزي                               عرفان                                   حسن                                     ترابي                                   فائزه                                   عباسعلي                                 دوست                                    فاطمه                                   ياسين                                   ايماني فر                               محسن                                    بهرام                                   قادري نجف ابادي                         مريم                                    حيدر                                    صادقي                                    رامين                                   حبيب اله                                رئيسي                                   مسعود                                   محمداقا                                 پناهي                                    نسيم                                    عليرضا                                  صفائي                                   مريم                                    حميد                                    بهرامي پور                               ساناز                                   احمدعلي                                 عمراني                                  امنه                                    حسين                                    اقابابائي                                حسين                                    شكراله                                  فتاحي دولت ابادي                        محمد                                    محمود                                   زندي                                     سوگند                                   قدرت اله                                قهرماني فرد                             زهرا                                    حسين                                    حسن زاده                                سيداميرحسين                             علي محمد                                مسعوديان                                سيده هستي                               سيديحيي                                 غفوري                                   سميه                                     حسن                                     كيانفر                                  امير                                    كيقباد                                  وطن خواه قمصري                          سيدمحمدحسين                              سيدمصطفي                                مكاريان چهارسوقي                        سيدمرتضي                                سيدرضا                                  عطارها                                  رامين                                    علي                                     احمدي دستجردي                           مهدي                                    اكبر                                    كاظمي جروكاني                           مرضيه                                    حسين                                    ملكوتي نسب                              محمدطه                                  علي رضا                                 محمودابادي                              فاطمه السادات                            سيدعلي                                  اقابابائي                               عليرضا                                  حسين                                    اقائي قهدريجاني                         عليرضا                                   محسن                                    افضلي بروجني                            سيدساجدالدين                            سيداحمد                                 محمدي                                   سميه                                    عباسعلي                                 اسيم                                    مريم                                    شيدقلي                                  جهانگيري                                سميه                                    يداله                                    چيت ساز                                 مريم                                    حسن                                     كاره وند                                خديجه                                   علي                                      خالقي                                   مينو                                    رحمت اله                                فخاري                                   فاطمه                                   نجفعلي                                   شهبازي                                  محسن                                    خيرگرد                                  جلالي خرم دشتي                          پريسا                                   ولي اله                                  عباسي گودوئي                            وحيد                                    حسين                                    قائدي                                   زهرا                                    عباس                                     باقري حسين ابادي                        زهرا                                    ابوالقاسم                               خاني زاده                               زينب                                    عباس                                     نريماني                                 مهدي                                    علي                                     اكبري                                   سميه                                    محمد                                    حكيم افيوني                             شرر                                     حميد                                    خجندي جزي                               شقايق                                   بهرام                                   شهبازي كوشكي                            مريم                                    نصراله                                  رنگاميزنائيني                           عبدالرحيم                               محمود                                   ارام فر                                  شاهين                                   نادر                                    بذرافكن اصفهاني                         معين                                    محمد                                    طحاني شهرضائي                            سودابه                                  ناصر                                    كدخدائي اليادراني                       محبوبه                                  اصغر                                    شاه رخ                                   پدرام                                   شكرالله                                 اخلاقي                                  علي                                     حسن                                     بابائي                                   زهرا                                    سيف اله                                 رضائي خيرابادي                          سمانه                                   محمد                                    ملكي                                     فرزانه                                  ايرج                                    افشاري                                  داود                                    علي                                     بابازاده                                ونوشه                                   مهدي                                    حسيني                                   سيدمحسن                                 سيداسماعيل                              كبيري رناني                             عليرضا                                   مصطفي                                   حكمت خواه                               مهرداد                                  رضا                                     رستمي لردجاني                           سمانه                                    نصراله                                  كريمي قهدريجاني                         مائده                                   حسين                                    حججي نجف ابادي                          اميد                                     علي                                     چنگاني خوراسگاني                        مهدي                                    حسين                                    كاشاني                                  حسن                                      ويسمراد                                 نادري درشوري                            فاطمه                                   حسن قلي                                 بهارلوئي                                سيامك                                    خليل                                    محمدي ارمندي                            راضيه                                   محراب                                   اصغري                                   محسن                                     محمدرضا                                 يزداني                                  شعله                                    كامبيز                                  شاهيني نصيرابادي                        داود                                    كرامت الله                              برومند                                  حامد                                    عليرضا                                  مهرابي                                  مرضيه                                   ولي اله                                  جليل سرقلعه                             خسرو                                    حيات                                    غزالي                                   ابوالفضل                                مرتضي                                    جابري پوده                              زهرا                                    علي                                     اريان مهر                               مرجان                                   سيدمحمد                                  حيدري                                   ليلا                                    منصور                                   كريمي خويگاني                           فاطمه                                   محمدجواد                                 صادقي كيا                               توران                                   حسين                                    علامه راد                               حورا                                    مرتضي                                    شاه نظري درچه                           علي                                     محمدعلي                                 كاشاني                                  عارفه                                   حميدرضا                                  محمدي                                   مهدي                                    عيوضعلي                                 روشن اصفهاني                            اميرصدرا                                محمد                                    حيدري                                   جمال                                    ابراهيم                                 كهنموئي                                 راضيه                                   مهدي                                    اسدي الاسوند                            مريم                                    افراسياب                                افتخاري مهابادي                         وحيد                                    رضا                                     بكراني                                   محمدامين                                پرويز                                   فياضي                                   فهيمه                                   علينقي                                  هنرمند                                   سينا                                    احمد                                    گلكارخوزاني                             ندا                                     محمد                                    حمزه حسين ابادي                          مسعود                                   ابراهيم                                 گراوند                                  سجاد                                    ميرزابگ                                 اسكندري                                  زهرا                                    عبدالعلي                                صيادي                                   مرضيه                                   كيخسرو                                  عرب زاده                                 مجتبي                                   عليمحمد                                 جهان بخش تهراني                         حسين                                    حسن                                     مردان                                   سارا                                    محمدرضا                                 جاويدپناه                               علي                                     اصغر                                    نويد                                    عارفه                                    غلامرضا                                 حسيني خسروابادي                         مجيد                                    رحمت اله                                عقيلي                                   افسانه                                   حبيب اله                                كريمي ميشي                              نسيم                                    پاپي حسن                                سرافرازي خالدي                          حسن                                      حسين                                    ابوالقاسمي                              سارا                                    امامقلي                                 شفيعي                                   رضا                                      احمد                                    وزيريه لنجاني                           اسداله                                  احمد                                    صفائي                                   فاطمه                                    غلامحسين                                تاتاريان                                نيلوفر                                  رضا                                     بختياري                                 فاطمه                                    حسين                                    اميدي سلمي                              سجاد                                    علمدار                                  مقرون مفرد                              محبوبه                                  احمد                                    معين الديني چادگاني                     سيده منصوره                             سيدجعفر                                 باباشاهي                                حسين                                    محمد                                     منصورزاده                               محبوبه                                  علي                                     عسگري نسب                               رضا                                     محمدعلي                                  قديريان مارناني                         محمد                                    رضا                                     محبي نورالدين وند                       رعنا                                    ذوالفقار                                 شفيعيون                                 حسين                                    مجتبي                                   محمدي ارباطي                            مريم                                    اورجعلي                                  خدري غريبوند                            زينب                                    محمدمراد                                عابديان ريزي                            مرضيه                                   محمد                                     صالحي مقدم                              شكيبا                                   مجيد                                    موسوي                                   سارا                                    موسي                                     توكلي                                   سمانه                                   علي                                     ذولفقاري                                محمد                                    اسداله                                  ابوالحسني قزااني                        محبوبه                                  عباس                                    ساده قمصري                              حامد                                    حسن                                     احتشامي                                  ليلي                                    محمدرحيم                                تسليمي                                  ابوالفضل                                محمدعلي                                 هدايت خوزاني                             مژگان                                   ناصر                                    موسوي                                   روح اله                                 سيدعلي گدا                              عزيزي                                    عارفه                                   مجتبي                                   جباري بدري                              فرشيد                                   غفار                                    جلالي تبار                               وحيد                                    مجتبي                                   خالقي اصفهاني                           الهام                                   علي                                     بهارلو                                   اشرف                                    قدرت اله                                عابدي درچه                              محمدجواد                                علي                                     ابراهيميان                               رضا                                     عباس                                    كريمي وردنجاني                          ابراهيم                                 مسيب                                    يحيي ابادي                              عليرضا                                  محمدرضا                                 ميرشمس                                  غزل                                     جمال الدين                              رضائي                                   مهتاب                                    محسن                                    طاقتي                                   لاله                                    احمد                                    ميرلوحي                                 نجمه                                     سيدمهدي                                 مطلبي                                   سيدمحمد                                 سيدمحمدعلي                              زماني                                   مائده                                    پرويز                                   شمسي                                    محمد                                    عباسقلي                                 رفيعي دولت ابادي                        منصور                                    علي                                     دويستي                                  فاطمه                                   علي                                     رشيدي                                   زهرا                                     رشيد                                    منصورزاده                               فاطمه                                   حسين                                    جعفري                                   محبوبه                                   نوروز                                   شباني نصرابادي                          حسن                                     قاسم                                    احمدي باصري                             مظاهر                                   محمد                                    كريمي                                   شيوا                                    محمدهادي                                صدري                                    مهرالسادات                              سيدعلي                                   نصراصفهاني                              زهرا                                    حسين                                    شمعي                                    محمد                                    علي اصغر                                 شاهمرادي ورنامخواستي                    مصطفي                                   ابراهيم                                 رضائي                                   مرضيه                                   محمد                                     فلاحي                                   زهره                                    غلامحسين                                اسلامي فارساني                          جميله                                   علي                                      مقصودي                                  ريحانه                                  رضا                                     جوادي                                   محمد                                    عزيزاله                                  مومن زاده                               سجاد                                    نعمت اله                                ماسوري                                  امير                                    محمدحسن                                 شهبازي                                  زهرا                                    احمدرضا                                 فرحمند                                  مهرنوش                                  بهمن                                    ناصري                                   محمد                                    امان الله                               صالحي سيچاني                            عسل                                     حبيب                                    كبيري عباس ابادي                        ابوالفضل                                محمدرضا                                 رضائي                                   وحيد                                    اصغر                                    گلشيرازي                                 الهام                                   اكبر                                    صالحي                                   بيژن                                    ابوالقاسم                               بهراميان                                 زهرا                                    حميد                                    كاغذگران                                زهرا                                    جواد                                    قرباني برام                              سميه                                    حاجت                                    عزيزي                                   مليكا                                   محسن                                    عابديني چمگرداني                         شادي                                    علي                                     رحماني                                  مينا                                    صادق                                    عليدادي                                  مرضيه                                   ماشااله                                 حق شناس                                 وحيد                                    ماشااله                                 تشكري                                   رضا                                      مصطفي                                   خليفه محمودي                            عليرضا                                  عبدالرسول                               مزروعي سبداني                           نگار                                     عباسعلي                                 تاجفر                                   مرضيه                                   كورش                                    رعيتي                                   مسعود                                    مجيد                                    نيك زاد                                 كامران                                  علي اصغر                                پارسه                                   مهتاب                                    فرهاد                                   براتي سده                               زهرا                                    محمدتقي                                 فكرت انديش                              الهه                                     عليرضا                                  سجادي جزي                               زهراالسادات                             سيدحبيب اله                             مومني يزدلي                             مصطفي                                    قدرت اله                                ضيائي                                   محمدجواد                                رضا                                     مرادي جوشاني                            پريسا                                   خداداد                                  نصوحيان                                 سحر                                     كمال                                    مرادي بلطاقي                            رضا                                     محمدعلي                                 شريعتي كمال ابادي                       فرشته                                   عباسعلي                                 فصيحي زاده                              مائده                                   عليرضا                                  نوروزي                                  ريحانه                                  عباسعلي                                 بهارلوئي يانچشمه                        مجتبي                                   حاجي علي                                 شيرعلي پور                              مهدي                                    نبي اله                                 فتح الهي جويناني                        زهرا                                    علي                                      كامراني دستجردي                         حسن                                     اسماعيل                                 حقيقتي                                  غزل                                     نادعلي                                   ابراهيمي                                مرتضي                                   حبيب اله                                بروني محمودصالحي                        مريم                                    عبدالمجيد                                كريمزاده                                يوسف                                    غلامعلي                                 حشمت قهدريجاني                          فرهاد                                   حسين                                     نصيري                                   محمدجواد                                منوچهر                                  عابديان دهاقاني                         فاطمه                                   رضا                                     بيگدلي                                  امير                                    سهراب                                   سليماني                                 عمار                                    حسن                                     مباركيان لاوي                           مريم                                    علي                                     امينيان                                 ايلا                                    سعيد                                    خسروي                                    جواد                                    ماندني                                  سليماني ديزيچه                          مصطفي                                   اصغر                                    مرادي فرادنبه                            افسانه                                  حجت الله                                ميرحيدري                                پيروز                                   عليرضا                                  نژاداحمدي مهابادي                        سعيد                                    حسين                                    صهبا                                    ازاده                                   مسيح اله                                احمدي راد                                معصومه                                  مجيد                                    امامي محمودابادي                        فاطمه السادات                           سيدمهدي                                 قره باغي                                 عباس                                    محمد                                    غريب شي                                 صادق                                    قلي                                     حسيني                                   سيده فائزه                              سيدخداكرم                               وكيلي سهرفروزاني                        مريم                                    محمودرضا                                صفدريان                                 زهرا                                     عباس                                    مهدوي پور                               درسا                                    جهانشا                                  نعامي                                   مينا                                     محمدحسن                                 اقابابائي                               مريم                                    ابوالفضل                                پورخاقان شاهرضائي                       زينب                                     غلامحسين                                متدين نژاد                              الهام                                   سيداصغر                                 خراساني فرد                             ارزو                                     خسرو                                    فرجي                                    فردوس                                   مهراب                                   فخريان                                  مريم                                     علي                                     خاكي بختياروند                          سميرا                                   كيامرز                                  جمالي                                   ريحانه                                   يداله                                   باقري يزدابادي                          محمد                                    حسين                                    وجداني                                  عليرضا                                  مرتضي                                   تقاعديان                                سيدعلي                                  سيدرضا                                  رضائي خسروابادي                         ريحانه                                  محمدحسين                                حسيني محمودابادي                        نسرين السادات                           سيدتقي                                  رفيعي دستجردي                           سپيده                                   رضا                                      بيكيان                                  محمدرضا                                 قهرمان                                  رضائي دم ابي                            راحله                                   حيدرعلي                                  مويدنيا                                 مينا                                    حسن                                     فرجمند                                  حميده                                   محمود                                    بزرگمهر                                 فاطمه                                   عباسعلي                                 صادقي كله مسلماني                       زهرا                                    فيض اله                                  شريفي جنداني                            زهرا                                    حسن                                     بديعي گورتي                             هاجر                                    عليرضا                                   كرمي                                    رضا                                     محمدتقي                                 عطوفي سلماني                            محبوبه                                  محمدرضا                                 بهزادي طهراني                           نيلوفر                                  حسين                                    رنجبرامام قيسي                          عاطفه                                   جوان شير                                اسلاني بيشه                             حجت اله                                 رحمت اله                                محمديان دستنائي                         مهشيد                                   رمضانعلي                                اسماعيلي فارساني                        مهديه                                   بهمن                                    نصراصفهاني                              سعيد                                    حسين                                    باقري                                    بهاره                                   عليمردان                                اميني                                   الهه                                    ابراهيم                                 اسماعيلي                                 معصومه                                  اميرعباس                                رنجبري                                  مهدي                                    بختيار                                  باقري كيچي                               مائده                                   محمدعلي                                 يزداني احمدابادي                        ليلا                                    فتحعلي                                  وارسته                                   محمد                                    عباسعلي                                 دانشمند                                 اكرم                                    مهدي                                    سلمانيان                                معصومه                                  قربانعلي                                قندهاري هسنيجه                          حميدرضا                                 حسن                                     فرزام فرد                               مريم                                     بندر                                    نيكان فلاورجاني                         اكرم                                    ابراهيم                                 چراغيان                                 مريم                                     علي بنده                                گوروئي پور                              حسن                                     رحيم                                    خسروي مقدم                              مهسا                                     عليمراد                                 قاسمي                                   جعفر                                    علي يار                                 فتاحي                                   محسن                                     محمد                                    فولادي                                  خديجه                                   كوچك علي                                كيواني                                  ميلاد                                    هوشنگ                                   صباغي نوگراني                           مائده                                   محمد                                    پوركيان احمدابادي                       پگاه                                     عليرضا                                  قهركي                                   الميرا                                  شهرام                                   فقيه حبيب ابادي                         محمدباقر                                حسين                                    اميريان فارساني                         محمد                                    حسينقلي                                 جهانبخش                                 مهناز                                   حسنعلي                                   روحاني اصفهاني                          سيدمهدي                                 سيدحسين                                 ياوري                                   فاطمه                                   احمد                                     رحيمي                                   الهام                                   علي                                     باقريان سهلواني                         علي                                     ولي اله                                  بهرامي                                  مهدي                                    علي اكبر                                تدين نجف ابادي                          فاطمه                                   فرزاد                                    صدرعاملي                                رعنا                                    مسعود                                   علي اكبري خيرابادي                      فاطمه                                   حسين                                     ملائي                                   زينب                                    غلام                                    مهردخت                                  فرشاد                                   علي اكبر                                 قرباني                                  محمدجواد                                احمدرضا                                 عوضيان دره                              ماندانا                                 يوسف                                    كاظم زاده قهدريجاني                     فرشته                                   حسين                                    بابائي بارچاني                          محمدمهدي                                احمد                                    بهرامي فر                               زهره                                    قاسم                                    بهرامي گهروئي                           فرشيد                                   داريوش                                  عرب بيگي جزي                             علي                                     قدرت اله                                اميرصادقي                               منصور                                   اسداله                                  كاظم زاده                                حسين                                    اصغر                                    علي دستگردي                             شيرين                                   هوشنگ                                   پورعسكر                                  محمود                                   حسن                                     گلپايگاني                               زهرا                                    علي اكبر                                قنبري                                    علي                                     ياري                                    حسيني راوندي                            مريم سادات                              سيدرضا                                  عمادي                                    اعظم                                    قاسم                                    مالكي زاده                              مطهره                                   اكبر                                    شيرزادي                                 فاطمه                                   پرويز                                   صفرنژادبروجني                           صبا                                     مهراب                                   حقيقي خباز                              كوثر                                     جواد                                    كاظمي نجف ابادي                         اميرحسين                                مجيد                                    قنواتي نسب                              منيره                                    جمشيد                                   مرجاني                                  الهه                                    داود                                    عليشاهي                                 مرجان                                    محمدحسن                                 بياتي                                   سميه                                    اصغر                                    رحماني                                  ايمان                                    عزيزاله                                 حسيني خوراسگاني                         فرهاد                                   عباس                                    رهسپار                                  ابراهيم                                  ابوالفضل                                سميران جهان باز                         فريبا                                   عبدالرضا                                ده باشي                                 احمدرضا                                  محسن                                    رحيمي پردنجاني                          زهرا                                    حسينقلي                                 قنبري                                   فرنگيس                                  غلامرضا                                 اميني تهراني                            مهسا                                    منوچهر                                  صادقي كيا                               فاطمه                                   حسين                                     نيرو                                    اميد                                    غلامعلي                                 طوفاني سجزي                             محبوبه                                  علي رضا                                  اقارخ                                   محمدعلي                                 عبدالكريم                               رضواني                                  سميرا                                   جعفر                                     اسدي                                    علي                                     خوبيار                                  رشيدي                                   رضا                                     زرغام                                    اميني سده                               فرهاد                                   نصير                                    محمدي پزوه                              سجاد                                    اصغر                                     بدري زاده                               شيوا                                    رضا                                     ترابي                                   فاطمه                                   خسرو                                     پورپيرعلي                               محمد                                    سيف اله                                 رفيعي                                   ايوب                                    عزيزقلي                                 بازگيركرد                               فاطمه                                   حسن                                     مقيمي كوشكچه                            فاطمه                                   اكبر                                    شجاع فلاورجاني                          ارش                                     غلامرضا                                 قاسم زاده                               محمدمهدي                                حسين                                    قربانيان                                 مرضيه                                   خسرو                                    قديمي خوزاني                            فريبا                                   مهدي                                    صديقي مورناني                            صفورا                                   احمد                                    فضل علي                                 ارمان                                   يحيي                                    قاضي عسكر                                مجتبي                                   اصغر                                    صحرائي اصفهاني                          مهسا                                    بهروز                                   شيري ريزي                                محمد                                    رضا                                     هنرمنداله ابادي                         ليلا                                    علي                                     حسن زاده                                 علي                                     عباس                                    جعفرنيا                                 محمدجواد                                حسنعلي                                  صادقي                                   امير                                    حجت اله                                 حاج هاشمي ورنوسفادراني                  زينب                                    مصطفي                                   اسدي زاده رستم ابادي                    محمد                                     ثاني                                    افتاده                                  يونس                                    كمال                                    رفيعي دولت ابادي                        محمدمهدي                                 عباس                                    قاسمي                                   شهره                                    اكبر                                    محمديان                                 فاطمه                                    مهدي                                    شرافتي                                  مهدي                                    محمدرضا                                 زاهد                                    ارش                                      عبداله                                  موسويان                                 زهرا                                    عباس                                    غلاميان حسين ابادي                      سميه                                     اكبر                                    قاسمي                                   الهام                                   محمود                                   ثابتي                                   اميرحسين                                 احمد                                    خادم القراني                            صفورا                                   عباس                                    رنجكش                                   مهناز                                   مكي                                      احمدي نسب                               احمدرضا                                 فريد                                    مظلوم الذاكرين                          هما                                     عباس                                     موسوي                                   سيده ليلا                               غلام                                    طائي                                    سعيده                                   فيروز                                    باباجاني داراني                         فاطمه                                   غلامرضا                                 زادهوش                                  ميثم                                    عباس                                     كتابفروش نژاد                           حميدرضا                                 عباس                                    لموچي                                   مرضيه                                   علي                                      نجفي دوركي                              محمدرضا                                 شيرعلي                                  رشيدي                                   حسين                                    رضا                                      قنبري                                   حامد                                    حسن                                     رضائي كلاموئي                           سجاد                                    قدمعلي                                  صادقيان خشوئي                           مهدي                                    احمد                                    بائيني                                  حسين                                    عليرضا                                  صادقي                                   مريم                                    عليداد                                  احمدي                                   اناهيتا                                 نادعلي                                  ساعدي منفرد                             روشنك                                   محمدرضا                                 باتواني                                 نرگس                                    حسينعلي                                 اقاسي                                    مليحه                                   محمدرضا                                 مولويان                                 مجتبي                                   غلامعلي                                 ايرجي زاد                                مينا                                    مجيد                                    قنبري                                   عاطفه                                   خداداد                                  احمدي                                    اسماعيل                                 علي اكبر                                كريمي قهفرخي                            صابر                                    خدامراد                                 وحيددستجردي                              مريم                                    عبدالحسين                               اقاجاني                                 فاطمه                                   ابراهيم                                 فاضلي فارساني                            شهرام                                   مصطفي                                   ارمكان                                  سيداحمد                                 سيدعلي اكبر                             شفيعي                                   نگارسادات                               سيدمرتضي                                فرضي پور                                فريبا                                   كرم اله                                 دهقاني محمدي                            مرضيه                                    حجت الله                                كاردوست                                 زهرا                                    محمدرضا                                 فرامرزي                                 رشيد                                     غلامرضا                                 مسعودي                                  خالق                                    رحم خدا                                 مرتضوي زاده                             هادي                                     محمدعلي                                 غفاري                                   اسماعيل                                 مهديقلي                                 ملكي سودرجاني                           مائده                                    فرهاد                                   حسن زاده                                مهرنوش                                  حسن                                     صابري نيا                               مهتاب                                    جليل                                    ميرمعصومي                               فاطمه السادات                           سيداكبر                                 صانعي                                   اميرمحمد                                علي                                     زماني                                   مهدي                                    دانش                                    تقي پورجاوي                             مرصع                                    صيدال                                   صفاپور                                  اناهيتا                                 محمدعلي                                 جوان بخت قهفرخي                         مرتضي                                   بهمن                                     مرادي                                   زهرا                                    ايرج                                    پري زنگنه                               مرضيه                                   مصطفي                                    عموبيكي جزي                             افسانه                                  علي                                     عابدي كوپائي                            فائزه                                   رجبعلي                                   حسيني                                   علي                                     محمدرضا                                 مرتضوي                                  سحرالسادات                              سيدغياث                                  احمدي                                   حبيب                                    محمدعلي                                 دهقاني عشرت اباد                        ابوذر                                   عباس                                     احمدي جشوقاني                           زهرا                                    محمد                                    واقف                                    معين                                    ناصر                                    شريف النصبي                             سيدمحمدعلي                              مجتبي                                   رنجبرسوداني                             حسين                                    امير                                    فرداد                                   درسا                                    شهريار                                  كاظم اصلاني                             علي اكبر                                مجيد                                    جعفرزاده                                 مهدي                                    حسن                                     مومني دولت ابادي                        مجيد                                    رضا                                     مظاهري                                   الينا                                   عليرضا                                  محمدي قلعه سفيدي                        رسول                                    محمد                                    ملك محمدي فرادنبه                        عباس                                    علي                                     حسن زاده                                پيمان                                   حسين                                    اسدي                                     اصغر                                    ياور                                    محمدي                                   مجتبي                                   اسداله                                  جمالي گله                                سميرا                                   شنبه                                    شبانيان                                 معصومه                                  محمد                                    نوروززاده                               حميدرضا                                 برزو                                    نصاري                                   زهرا                                    عبدالستار                               هاشمي                                   الهه                                     رضا                                     پارسانظر                                مازيار                                  محمدعلي                                 رضايت                                   محسن                                     فضل اله                                 مراحل                                   شادي                                    محمد                                    طغياني                                  سپيده                                    جهانگير                                 طبائي                                   فرزاد                                   مهدي                                    كياني زهراني                            زهرا                                     حسين                                    نادري                                   تينا                                    ابراهيم                                 محبي كردسفلي                            هما                                      احمد                                    دانشمندديزيچه                           نرجس                                    احمدرضا                                 علي خواصي امنيه                         كيميا                                    مرتضي                                   رجبي موركاني                            هديه                                    ابراهيم                                 اله بخش دولت ابادي                      اميد                                    مرتضي                                   نصوحي                                   جواد                                    ابراهيم                                 ميرزائي ننادگاني                        محمدرضا                                 اباصلت                                  انصاري نيا                              مهسا                                    حسن                                         پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگران 132 نفر   نام خانوادگی نام نام پدر افضلي                                   محمدمهدي                                غلامرضا                                 مراديان چهرازي                          محمد                                    كريم                                    گودرزي                                  نرگس                                     سهراب                                   سلماني بيدگلي                           ارزو                                    علي رضا                                 عباسيان جزي                             محمدحسين                                 حسن                                     اميدي                                   عليرضا                                  محمدرضا                                 احمدي هرندي                             اميرحسين                                 مجتبي                                   كريمي                                   محمدرضا                                 موسي                                    محموديه                                 مينا                                     حسين                                    گل ناري                                 بهنام                                   ابراهيمعلي                              رحيمي                                   زينب                                     يدالله                                  رئيسي نافچي                             زهرا                                    قربانعلي                                فائضي مهابادي                           فاطمه                                    محمد                                    حمصيان                                  عادله                                   حسين                                    قرباني                                  مهدي                                    حسينعلي                                 عسكري                                   شيما                                    عباس                                    معلمي                                   زهرا                                    سعيد                                     اماني                                   مهيا                                    حجت اله                                 صدري                                    احمد                                    اميرحسين                                 موسوي                                   ريحانه سادات                            سيدخيرالله                              محمدي                                   محمدجواد                                علي اكبر                                 حسيني                                   سيدسعيد                                 سيداردشير                               محمدزاده                                الهه                                    رمضان                                    رضائي                                   اميرحسين                                حسنعلي                                  حاجي زاده                               محمدمهدي                                علي                                      عسگري                                   مبينا                                   مجيد                                    شهسواري                                 مهسا                                    محمود                                   ابراهيمي                                محمدمهدي                                صادق                                    قاسميان دستجردي                         مريم                                    اكبر                                    زائري اميراني                           زهرا                                    احمد                                    كريمي                                   انيتا                                   امير                                    رجائي نجف ابادي                         پوريا                                   مجيد                                    بيوسنده                                 اناهيتا                                 احمد                                    براتي نژاد                               مينا                                    اصغر                                    خليليان                                 مهران                                   مسعود                                   روفيگرحقيقت                              محمدحسن                                 اسماعيل                                 محمدي فشاركي                            محمدحسين                                رحمت اله                                اردانه گندماني                           مازيار                                  عليرضا                                  عابديني                                 ميثم                                    سيف اله                                 شيروي                                    فرحناز                                  محمدرضا                                 توكلي نجف ابادي                         مريم                                    عليرضا                                  شبان زاده فرد                            افسانه                                  اصغر                                    قماشلويان نجف ابادي                     حسين                                    فضل اله                                 قاسمي                                   سعيد                                    عليرضا                                  زواران حسيني                            يگانه                                   مصطفي                                   راكي سليمي                              روح الله                                 فرامرز                                  رمضاني حسن ابادي                        حسين                                    محمود                                   حسني كوچكي                              نرجس                                     اسحق                                    مجتهدزاده                               مهسا                                    عباس                                    نگهداري                                 رويا                                     محمدكريم                                ارباب                                   محمد                                    محمود                                   طالب زاده                               عطااله                                   عباداله                                 فاتحي پيكاني                            مريم                                    علي محمد                                رضاپور                                  مهناز                                    صفقلي                                   كياني اشترجاني                          سجاد                                    حسين                                    سهيلي                                   دلارام                                  علي حسين                                رشادي                                   نرگس                                    محمد                                    اعلائي                                  اكرم                                    برزو                                     رحيمي                                   مريم                                    محمد                                    عسگري                                   عليرضا                                  كامران                                   كاظمي                                   مريم                                    فضل اله                                 وطن خواه حقيقي اصفهاني                  پوريا                                   احمدرضا                                  حاتم زاده                               حامد                                    عيدي محمد                               رحيمي ريگي                              فائزه                                   محمد                                     تركي هرچگاني                            سميرا                                   حسن                                     توكلي                                   ريحانه                                  محمد                                     حيدري جزي                               علي                                     رضا                                     فدائي اردستاني                          داود                                    رضا                                      حق شناس                                 محسن                                    محمد                                    معصوم زاده جوزداني                      حسن                                     حسين                                    هاروني ملك ابادي                        محمد                                    محسن                                    عباسيان                                 سعيد                                    حسنعلي                                  رضائي برزاني                            فائزه                                   حسن                                     شهرياري تهراني                          مريم                                    محمدحسين                                فاتح پور                                 عماد                                    حبيب اله                                فرجي                                    محمدسجاد                                محمد                                    دري سده                                  زهرا                                    عباس                                    شعاعي                                   محمد                                    ديدارقلي                                علي پور                                  نيلوفر                                  عادل                                    عطائي كچوئي                             مرضيه                                   حسنقلي                                  ميرزاخانيان مارناني                      فاطمه                                   محسن                                    هشت داري                                محمدحسين                                مصطفي                                   صافي نجف ابادي                           محمدرضا                                 عباس                                    رئيسي ناغاني                            افسانه                                  اصغر                                    فاتحي                                   حامد                                    حسين                                    سوسني غريبوند                           نازنين                                  اميرحسين                                فرهمند                                  فاطمه                                   شهباز                                   بهارلوهوره                              حسين                                    اسداله                                  قنبرزاده                                فاطمه                                    عباس                                    سليماني سولگاني                         ازاده                                   فريبرز                                  اسلامي                                  احمدرضا                                  عزت الله                                مختاري                                  ارزو                                    محمدرضا                                 حيدري                                   محمدرضا                                  عبداله                                  اذرسينا                                 مسلم                                    حاتم                                    جوادي حسين ابادي                        حسين                                     حسن                                     جمشيدي                                  سارا                                    اوسط                                    اصغري                                   مينا                                     حسن                                     زارع اسفيداني                           سميرا                                   هاشم                                    شيعه                                    ليلا                                    محمد                                    كاظمي نجف ابادي                         زهرا                                    مهدي                                    رفيعي                                   احسان                                   محمدعلي                                 نعمت الهي                               زهره                                    علي سينا                                جمشيدي راستابي                          علي                                     شهريار                                   صابري فرد                               زهرا                                    محمد                                    ارشد                                    عليرضا                                  غلامعلي                                  زاهدي فريد                              سينا                                    اصغر                                    قاسمي دليگاني                           مرضيه                                   حسن                                      فتاحي مارناني                           محمد                                    سيف اله                                 داودي                                   مسعود                                   اكبر                                     كريمي انالوجه                           ندا                                     احمد                                    شايان                                   مريم                                    محمد                                     پري زنگنه                               مهتاب                                   مجيد                                    غلاميان                                 محمدرضا                                 محمدهاشم                                موسوي                                   سيده ساره                               سيدمظفر                                 اقابزرگي نافچي                          ميلاد                                   بهروز                                   النچري                                  زهرا                                    اصغر                                    صفوي سهي                                سيدعلي                                  سيدحسين                                 احمدي                                    فرناز                                   علي اكبر                                بيات                                    روح اله                                 محمدرضا                                 احمدي قراچه                              راضيه                                   عليرضا                                  توكلي فيض ابادي                         نيلوفر                                  ذبيح اله                                حبيب اللهي                               احسان                                   محمدرضا                                 گل چين اراني                            معصومه                                  علي اكبر                                پورمحمدي نجف ابادي                       حسين                                    مهدي                                    ساداتي                                  حانيه سادات                             سيدحسين                                 اميري                                    پرنيان                                  سعيد                                    غفوري                                   شيرين                                   اكبر                                    موسوي موگوئي                            زهرا                                    هاشم                                    حاتم پورجزي                             اميرحسين                                زين العابدين                            كريمي خويگاني                           سجاد                                     علي                                     حسيني                                   مريم سادات                              سيدابوالفضل                             طاهريان                                 عاطفه                                    هوشنگ                                       دستور دوم : با انصراف افراد مشروحه ذیل از ادامه کارآموزی وکالت موافقت بعمل آمد. آقای امین یاوری (پذیرفته شده آزمون ورودی 1397 ) خانم معصومه احمدی ورزنه (پذیرفته شده آزمون ورودی 1400) آقای محسن احمدی خوراسگانی (پذیرفته شده آزمون ورودی 1400) آقای سیدمحمد متین جمدی (پذیرفته شده آزمون ورودی 1400) آقای محمد ابوالحسنی (پذیرفته شده آزمون ورودی 1400) آقای علی قاسمی (پذیرفته شده آزمون ورودی 1400) خانم الهام رحیمی (پذیرفته شده آزمون ورودی 1400) دستور سوم : با صدورپروانه کارآموزی آقایان صادق رضائی آدریانی و حمیدرضا کلانتری (پذیرفته شدگان آزمون ورودی 1400) موافقت بعمل آمد. دستور چهارم : هیات مدیره در خصوص پرونده نقل و انتقالات اتخاذ تصمیم نمود. دستور پنجم : هیات مدیره با اکثریت آراء ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر رضا مقصودی با استعفای نامبرده ازعضویت و دبیری و قائم مقامی کمیسیون کارآموزی موافقت نمود. دستور ششم : هیات مدیره با توجه به تقاضای ریاست کمیسیون رفاهی با عضویت خانم ها 1- طناز مهرابی 2- فرزانه اباذری در کمیسیون مذکور موافقت نمود. دستور هفتم : با توجه به اعلام ریاست کمیسیون ترفیع عضویت آقای محمود یوسفی به جهت عدم حضور در جلسات کمیسیون لغو و بجای نامبرده سرکار خانم مریم سروش را به عضویت در کمیسیون مذکور تعیین نمود. دستور هشتم : هیات مدیره باتفاق آراء آقای دکتر احمد محمدی را عنوان عضو کمیسیون کارآموزی انتخاب نمود. دستور نهم: هیأت مدیره به منظور تسهیل امور تمدید پروانه همکاران به اتفاق آرا  شروع روند تمدید پروانه را از تاریخ 1402/07/10  اعلام نمود همچنین با  تمدید سه ساله پروانه وکالت، بصورت اختیاری موافقت نمود. جلسه با ذکر صلوات در ساعت 15:30 پایان یافت.