کانون وکلای دادگستری اصفهان 9 تير 1401 ساعت 13:42 https://isfahanbar.org/vdcf.vdmiw6dtxgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان ثبت نام وکالت تخصصی در حوزه های حقوق خانواده، حقوق بیمه و دعاوی موجر و مستاجر -------------------------------------------------- متن : پیرو اطلاعیه قبلی، کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نظر دارد در حوزه های تخصصی زیر ثبت نام بعمل آورد. ۱-حقوق خانواده ۲-حقوق بیمه ۳-دعاوی موجر ومستاجر از وکلای دادگستری که حایز شرایط(مندرج در شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی و آئین نامه کمیسیون گواهی وکالت تخصصی) می باشند و تمایل به دریافت گواهی در یکی از تخصص های مذکور را دارند، دعوت می گردد از تاریخ۱۴۰۱/۴/۱۱ الی ۱۴۰۱/۴/21 به سایت کانون وکلای اصفهان (اتوماسیون تحت وب) مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در سایر حوزه های تخصصی فراخوان ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد. آئین نامه کمیسیون گواهی وکالت تخصصی http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003533-1.pdf شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003533-2.pdf *کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری اصفهان