ادله الکترونیکی

5 تير 1395 ساعت 11:34


کتاب "ادله الکترونیکی" به قلم آلن گاتن و برگردان مصیب رمضانی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسید.  این کتاب ، ترجمۀ کتاب ادلۀ الکترونیک نوشته آلن گاتن است که در سال ۱۹۹۹ توسط انتشارات کارس وِل در کشور کانادا منتشر شده است و در زمینه کشف و استناد به ادله الکترونیکی، خصوصاً ادله مبتنی بر سیستم های رایانه راهکارهای را ارائه داده است . کتاب مذکور مشتمل بر ده فصل می باشد که به شرح فصول ذیل به موضوعات پرداخته است: فصل اول : مقدمه ای بر ادلۀ الکترونیک فصل دوم : کشف ادله الکترونیک  فصل سوم : منابع ادله الکترونیک / کجا آنها را بیابیم ؟  فصل چهارم : کشف منابع پنهان ادله الکترونیک  فصل پنجم :چالش های پیش روی بررسی ادله الکترونیک  فصل ششم : راهبردهای دفاعی  فصل هفتم: الزامات راجع به افشای ادله الکترونیک فصل هشتم: حفاظت ار ادله الکترونیکی فصل نهم : قابلیت پذیرش ادله الکترونیک در دادرسی  فصل دهم : نتیجه گیری


کد مطلب: 1431

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdca.en6k49ny65k14.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org