موارد معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل

26 شهريور 1402 ساعت 9:25


▪️مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل مبلغ ۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰ می‌باشد و چنانچه میزان درآمد مؤدی در سال ۱۴۰۱ تا مبلغ فوق بوده از پرداخت مالیات معاف است.
▫️بر اساس بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴/ ۸۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون (حسب مورد اینکه در چه گروهی قرار میگیرد) در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد.
▪️مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد ذیل نیز از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
▫️مبالغی پرداختی بیمه های عمر و زندگی، از طرف موسسات بیمه ای، به فردی که با آن ها قرارداد منعقد نموده است.
▫️هزینه های درمانی مودی، خانواده و افراد تحت تکفل وی نیز مشمول معافیت مالیاتی می‌باشد. اعمال این معافیت تحت این شرایط خواهد بود که موسسه درمانی یا پزشک معالج، مقیم ایران باشد و پرداخت هزینه از سوی مودی را، گواهی کند.
▫️همچنین، در صورتی که درمان، به علت نبود امکانات کافی، در خارج از ایران صورت گرفته باشد، میبایست پرداخت هزینه های درمان، توسط مامورین رسمی و مراجع ذی صلاح خارج از کشور، تائید و گواهی شود.
▫️چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
▫️در خصوص معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توان بخشی آن ها نیز قابل کسر از درامد مشمول مالیات معلول و یا بیمار و یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.


کد مطلب: 4133

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcc.1q0a2bqs1la82.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org