کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

6 ارديبهشت 1402 ساعت 13:39


کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 مهدی بوذری 1175 09131290441 رئیس
2 سعید نژادتقی 394 09133266793 عضو
3 حمیدرضا باجول 1270 09133007540 عضو
4 علیرضا شیشه گر 1464 09132680534 عضو
5 عباس هادی 578 09133180916 عضو
6 ساناز طباطبایی 2230 09132048712 عضو
7 محمد افشاری 2657 09133865137 عضو
8 محمدرضا یزدان پناه 284 09133141872 عضو
9 محمدعلی قاسمی 3716 09133142258 عضو

 


کد مطلب: 3896

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdch.wnxt23n6-ftd2.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org