نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی وتدوین قوه قضاییه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۷
کد مطلب: 198
 
نظریه مشورتی اداره  کل امور حقوقی وتدوین قوه قضاییه
شماره پرونده ۳۳۶-۱/۱۶۸-۹۲
سوال- احتراما چنانچه شخصي كه متهم به جرمي باشد بعد از احضار و صدور دستور جلب ايشان در دادسرا و عدم حضور وي بدون صدور قرار تامين ، قرار مجرميت و كيفر خواست به صورت غيابي در مورد وي صادر شود و بعد از ارسال پرونده به دادگاه و قبل از صدور حكم متهم در دادسرا رويت شود آيا دادستان مي تواند وي را جلب نمايد و جهت صدور قرار تامين به دادگاه معرفي نمايد يا خود مبادرت به صدور قرار تامين نمايد و يا اينكه متهم بايد تا جلسه رسيدگي آزاد باشد؟
پاسخ- نظر به اينكه پس از صدور كيفر خواست قضات دادسرا فارغ از رسيدگي شده و حق دخالت مجدد در پرونده ندارند مگر اينكه پرونده مجدداً از دادگاه در اجراي تبصره ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي امر مورد سئوال به دادسرا اعاده گردد بنابراين در فرض سئوال دادستان هيچگونه تكليفي ندارد
Share/Save/Bookmark
مرجع : اداره حقوقی قوه قضاییه