بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان به مناسبت "روز جهانی صلح "
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۴
کد مطلب: 4137
 
صلح تنها به معنای نبود جنگ یا پایان خشونت نیست . امروزه انتظار جوامع بشری از مفهوم صلح وضعیتی فراتر از صلح منفی است که در آن علاوه بر فقدان جنگ و خشونت،  شاهد حضور عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشند که از آن به عنوان صلح مثبت یاد می شود و تحقق آن منوط است به تلاش جهانی برای تغییر شیوه تفکر و رفتار انسان ذاتا متخاصم و پرخاشگر،  به سمت حل صلح آمیز تضادها از طریق آموزش و رشد قوه درک و عبرت گرفتن از سنت های ناکارآمد .
در شرایطی بحث از صلح جهانی است که جنگ ، خشونت ،  نابرابری ، فقر، مهاجرت و آوارگی و اعمال تحریم های بین المللی از جانب برخی دولتها و حکومتها، منجر به نقض اساسی حقوق بشر گردیده است که  عمدتا ناشی از بی تعهدی بین المللی دولتهاست و ضد منشورسازمان  ملل متحد و میثاق های بین المللی است که موجب  فاصله هر چه بیشتر با صلح و عدالت جهانی گردیده است.
در این میانه نقش نظام های حاکمیتی در ایجاد صلح و صیانت از آن از طریق احترام به شان و منزلت و حقوق انسانی، ایجاد عدالت ساختاری و رعایت حقوق بشرامری  غیر قابل انکار است، اما واقعیت آن است که جنگ ها از ذهن انسان ها آغاز می شوند، دفاع از صلح نیز می بایست از ذهن انسانها در سطوح فردی ، بین فردی ، بین گروهی و بین المللی آغاز شود و با توجه به وضعیت جوامع معاصر و سلطه رسانه ها به سمت صلح حرکت کرده و از منافع شخصی و موقتی خود ، برای رسیدن به منافع اجتماعی و بلند مدت چشم پوشی نمایند .
یقینا اقدامات مقدماتی و نمادینی چون نامگذاری یک روز تحت عنوان " روز جهانی صلح "  ، به صدا درآمدن " زنگ صلح "  ، بر تن کردن لباس هایی مزین به تصویر "کبوتر سفید صلح " و حتی تلاش بر " مهار یک روزه جنگ و خشونت "  شایسته و درخور توجه است ، اما کافی نیست ، حل و فصل  بحران ها و نابهنجاری های سیاسی و حقوقی داخلی و بین المللی کشورها و تلاش فراگیر برای حرکت در مسیر " صلح و عدالت پایدار و جهانی"  نیازمند به رسمیت شناختن تمام وکمال حقوق کلیه جوامع بشری است .
Share/Save/Bookmark