۱۹
 
وکالت اتفاقی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
کد مطلب: 1457
 
مدارک لازم جهت صدورجوازوکالت اتفاقی
 
 1. اصل شناسنامه  وکارت ملی متقاضی جوازوکالت اتفاقی وموکل ایشان   ووکلیه مدارک  مربوط براثبات قرابت تصویرازکلیه صفحات مصدق شناسنامه ها  ( برابربااصل شده  دریکی ازدفترخانه های اسنادرسمی )
  اصل کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت نظام وظیفه وتصویر مصدق آن
  آخرین مدرک تحصیلی وتصویر مصدق آن ( برابربااصل شده  دریکی ازدفترخانه های اسناد رسمی )
  دوقطعه عکس  3×4  جدید زمینه سفید باکیفیت
  واریز مبلغ موردنظربه حسابداری( به ازای هرموکل هزینه دریافت میگردد )  کانون وکلای دادگستری اصفهان
  تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی جوازوکالت اتفاقی
  تکمیل فرم مربوطه توسط موکل
  اخطاریه یاگواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی مطرح شده (درصورتی که هنوز پرونده ای تشکیل نشده باشد متقاضی ملزم به ارائه مستندات ومدارک لازم میباشد.)
  هروکالت اتفاقی صرفاًجهت یک کلاسه پرونده میباشد.
  هرجوازوکالت اتفاقی توسط کانون وکلای دادگستری اصفهان صرفاً دراستان اصفهان صادرمیگردد.
  مدارک ومبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. به موجب مصوبه مورخ 16 / 07/ 1397  مقرر گردید منبعد برای تشکیل پرونده متقاضیان وکالت اتفاقی به استناد ماده 5آیین نامه صدور وکالت اتفاقی مبلغ شش میلیون ریال اخذگردد و درصورت قبولی متقاضی در اختبار به استناد ماده 6 آیین نامه مذکورجهت صدورجوازوکالت اتفاقی مبلغ شش میلیون ریال ازسوی متقاضی پرداخت گردد.
حضور وکیل و موکل هردو در کانون وکلای دادگستری الزامی است
 
کانون وکلای دادگستری استان  اصفهان
Share/Save/Bookmark
 


فرحناز
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۳۵:۵۰
باسلام این وکالت اتفاقی بسیارموقعیت خوبیه برای کسانی که بتونند خودشون روازلحاظ اطلاعات حقوقی ازمایش کنند وبتونند تجربه کسب کنند. (1426)
 
Finland
۱۳۹۶-۰۷-۱۱ ۰۲:۴۸:۵۲
انشاالله (1549)
 
فرحناز
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۳۸:۴۹
فقط لطفا روشن کنید که موکل دروکالت اتفاقی باید چه کسی باشه؟ایا باید ازاقربای نسبی یاسببی باشه حتما یا خیر وچندمرتبه درسال میشه وکالت اتفاقی انجام داد؟ (1427)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۱:۴۱:۳۲
کمن (1449)
 
کمال
United Kingdom
۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۵
سلام آیا این کار درستی که اول پول بگیرید بعد آزمون تازه اگر در آزمون قبول نشدی پول و مدارک را پس ندهید (1664)
 
داود
۱۳۹۶-۰۴-۰۱ ۱۴:۰۹:۲۰
با سلام اگر شخصی لیسانس غیر مرتبط داشته ولی اطلاعات خوب حقوقی داشته و سابقه کار آیا می‌تونه برای همسرش وکالت قبول کنه (اتفاقی) (1539)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۴-۰۸ ۰۱:۲۳:۳۴
موقعیت خوبی تاحسابی ازوکیل اتفاقی پول بگیرندتادیگه همچین پیشنهاداتی نکنه به هرحال کانون آزاده (1541)
 
هادی شبانیان
۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۹:۳۰:۲۸
شکایت نامه از دست وکیل اینجانب (1551)
 
جهانگیر سلطانی
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۸:۲۳:۰۴
سلام
کار خوبی است امااخر ما که شهرستانیم مشکله آخر پرونده دست آشنایانش بهتره ولی وکلاسرشون شلوغه نمی رسن (1567)
 
حمزه آقاجانی
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۲۱:۲۵:۱۰
واقعا این وکالت اتفاقی بسیار عالی بوده و جرات صحبت برای هر شخص عادی از اطلاعات کسب کرده روی قضات را مشخص میکند (1589)
 
مهران میرکلانی
۱۳۹۷-۰۱-۲۳ ۰۴:۵۹:۴۶
بنام قادرعادل.ضمن عرض سلام وتحیت .باادای شایسته ترین احترامات به محضر ذوات پاک ومقدس اساتید.وکلا .مشاوران ودانشجویان فرهیخته حقوق وحامیان عدالت ورهروان حق وحقیقت طلبان قضا که تنهادرهرمکان ،زمان ومقامی بی اجتناب بایست بی پروا درپی احیاء واحقاق حقوق محقین حق و عدالت محوری محض بدون هرگونه حشو.وهم وبدیهیات زایدویا فرط وبروزهرگونه قصدمنع الخیری بدنبال فریضه واحدوحق باشیم. علهذاانچه قابل عنایت وموردتمنا واستدعاست تقاضای اساسی مبنی برایجاداتحاد.همدلی. هدایت وحمایت همدیگر درهرپست ومقام ورتبه های حقوقی ست . لاجرم انچه ضرورتابایسته وشایسته است انکه بجای دفع ؛مفارقت ویابعضا احساس بی بدیل ونامأنوسی ست که برخی افرادومحافل حقوقی باابرازخودنسبت به جدایی طلبی و برتری برخی ست که بلحاظ اظهاروادعای سوادودانش بالا وغیرقابل دسترسی بیجا وبی اساس ومغایر با اصل واقع ومترادف با وهمی است که مطلقا دربطن وکنه این شریعت خطیر.هیچ جایگاه واثر قابل پذیرش وعقلایی رادربرنداشته ومسلمانیزنخاهدداشت لذادرجریان وهرمقطع دراین علم ودانش وبینش حقوق بی انتها وسراسرافتخار دراین جامعه جسوروشجاع بجای ابراز وادعاهای غیرنافذوبی اثری که هیچگونه وجاهتی را دربرنداردگاهی متاسفانه عده قلیلی ازافرادی که بدنبال سواستفاده وغصب نام حقوق وحقوقی بدون هیچ تعمق وتفکری نسبت به عقوبتهای نافرجام وبی اساس اسراربرسوراخ نمودن جای خودکه برغم ناحق ونااهل بودندمقام وجایگاه خویش قصدغرق نمودن تمامیت اثار این کشتی عظیم باوجودانکه درمیان دریای ژرف ومتلاطم فقط بدنبال حفظ جایگاه ومقام خویش اند اماانچه شرط لزوم واصل مسلم انست دورازهرگونه تلین وادعاهای بی اساس باایجادبستری مناسب و مرادف باشخصیت والاوشأن فاخران قابل توجه وواستحقاق انجام دارد. واساسامبناواصل ان هدفی واحدیعنی( حق) ست وبایست باعزمی راسخ ورجاء واثق درپی همدلی ،جذب وهدایت یکدیگربا اتحادهریک ازاجزا واشخاص موجودووابسته به حقوق وحقوقی مکلف باشیم واساس عمل مان ملحوظ ومصرح باشد وهریک بااحترام تسلیم این قاعده وبه استنادبریک اصل واحد .همراه .یکدل ومتحدباشیم . (1616)
 
محمد
۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۶:۴۹:۵۲
مبلغ دریافتی کانون جهت صدور مجوز وکالت اتفاقی زیاد است (1673)
 
محمد ابر اهیمی
۱۳۹۸-۰۱-۰۹ ۲۱:۱۴:۲۳
ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو
اینجانب از همکاران کانون وکلای اصفهان می باشم و در تعطیلات نوروز امکان و فرصت فراهم شد تا مدارک لازم اعلامی را مطالعه کنم
به احتمال زیاد تلاش مسِولان کانون در خدمت رسانی به مردم و کمک به مردم در ابعاد مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست و بر این حقیر که خود عضو کانون می باشم مبرهن تر است آنچه بداهتا با مطالعه مدارک لازم توجهم را جلب کرد لزوم اراِه کارت پایان خدمت بود که به نطر رسید ضرورت قانونی برای آن موجود نیست لذا استدعای بذل توجه به این نکته را دارم که هدف از وکالت اتفاقی دارای فلسفه خاص می باشد که همین فلسفه سبب تاسیس نهاد وکالت اتفاقی و تایید قانونگذار بر وجود این نهاد شده است و مورد تقنین قرار گرفته است از آن جمله کم کردن هزینه وکالت بر مردمی که به توانایی شخصی از اقارب خود اعتماد دارند و حاضرند به هردلیل سرنوشت دعوی کم اهمیت یا با اهمیت خود را به ایشان واگذارند
وظیقه کانون وکلا تنها بررسی توانایی علمی و فنی وکیل اتفاقی است که بسته به هر دعوی کانون این صلاحیت را بررسی می نماید
در هیچ یک از قوانین موجود الزامی برای اراِه کارت پایان خدمت و یا معافیت برای وکیل اتفاقی وجود ندارد و اساسا این امر ایجاد مانعی در جهت استفاده از حق قانونی است که قانونگذار برای مردم قایل گردیده است و تکلیف مازاد بر آنچه مدنظر قانونگذار است فاقد توجیه حقوقی و قانونی است و سبب محرومیت مردم از حقوق قانونی خود خواهد شد
چنانچه خاطرم یاری رساند تا چند سال پیش برای کاراموزی وکالت انجام دوره ضرورت لزومی نداشت و اکنون نیز نمی توان قیاسی با سایر مقررات وکالت در این خصوص با وکالت اتفاقی داشت
لذا مستدعی است در دستگیری از مردم خساست به خرج ندهیم و چنانچه تکلیف قانونی برای اراِه کارت پایان خدمت وجود ندارد از شرایط اعلامی حذف گردد
توفیق روزافزون را برایتان خواهانم
موجب افتخار است چنانچه پاسخ حقوقی آن مرکز جهت اطلاع حقیر برایم ارسال گردد (1685)
 
شهریار
United States
۱۳۹۸-۰۴-۰۸ ۱۱:۳۲:۵۳
بسی فکاهی است (1696)
 
جهانگیر
۱۳۹۸-۰۴-۱۸ ۱۷:۴۹:۲۹
شرط لیسانس حقوق غیر قانونیه (1700)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۸-۰۷-۱۲ ۰۲:۵۳:۲۵
ششصد هزار تومن از طرف میگیرین یه وکالت اتفاقی بدین؟!
خب همین کارا را میکنین که مردم صداشون درمیاد و قوه قضاییه پیله میکنه به کانون. (1708)
 
بی نام
۱۳۹۸-۰۹-۱۴ ۰۸:۵۳:۳۸
چه خبره ۶۰۰ هزار بدی واسه وکالت اتفاقی هر بلایی که قوه قضاییه سرتون میاره حقتونه که اینهمه ستم به مردم و خصوصا حقوقدانان نکنید (1742)
 
سبکتکین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۹-۰۸-۱۰ ۲۳:۲۷:۳۶
سلام بر کلیه دست اندرکاران کانون وکلا : ‍پیشنهاد : وقتی مهمترین دانشگاهای دولتی ایران وخیلی از کشورهای جهان دانشجویی را که نمره حد نصاب رابرای ورود به ان دانشگاه کسب نکرده با شرایطی بعنوان دانشجوی ازاد مجوز تحصیل میدهند مثلا درایران کنار دانشگاه تهران دانشگاه پردیس نیز فعالیت میکندوبا اخذ مبالغ قابل توجهی دانشجوبصورت ازاد قبول میکنند.بهتر است کانون وکلاء از این سیاست استفاده کند وافرادی را که درازمون شرکت نکرده ویا موفق نشدندنمره لازم را کسب کنند رابا اخذ مبلغی بعنوان وکیل ازاد مجوز فعالیت صادر کند .یک سوال : اگر نفر اخر قبولی ازمون نمره 80کسب نموده ومجوزوکالت میگیرد ایا درست است نفر بعد از وی راکه نمره 81گرفته نفر رابیسواد حساب کرد ! لذا بهتر است با رعایت مواردی کانون وکلا نیز سیاست وکیل ازاد را مجوز بدهد- (1788)
 
یاسمن
۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۶:۴۰:۴۳
با سلام ،آیا پذیرفته شدن به عنوان وکیل اتفاقی از سمت کانون وکلا، دارای آزمون است؟ (1821)