نام
عليرضا
نام خانوادگی
عليجاني
نام پدر
عبدالمحمد
شماره پروانه وکالت
1067
تاریخ اخذ وکالت
86/4/14
محل اشتغال
خمینی شهر
آدرس محل اشتغال
خمینی شهر خیابان امام شمالی ساختمان قرض الحسنه حسنات طبقه اول واحد 2
تلفن همراه
91332875190
تلفن
03133615072
توضيحات
...
 
 
همکاران محترم با مطالعه آیین نامه وکالت تخصصی درصورت داشتن شرایط لطفا علاقه مندی خود را صرفا در یکی از حوزه های وکالت تخصصی اعلام فرمایید.
حقوق قراردادها
حقوق مالی
حقوق مالکیت معنوی
دعاوی مربوط به قاچاق
حقوق ثبتی
دعاوی تجاری
دعاوی اراضی
حقوق حمل ونقل
حقوق فناوری اطلاعات
حقوق کودکان و نوجوانان
حقوق مالیاتی
امور گمرکی
حقوق مطبوعات و رسانه ها
حقوق آب
حقوق کار و تامین اجتماعی
امورحسبی
حقوق کیفری
حقوق نیروهای مسلح
حقوق ورزشی
دعاوی اصل 49 قانون اساسی