فراخوان مشارکت در امور کانون

فراخوان مشارکت در امور کانون

اطلاعــــیه  نظر به مصوبه مورخ 22/ 05/ 1397 هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مبنی بر دعوت از همکاران محترم جهت مشارکت در اداره ...

اولین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

اولین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

اولین  جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به تاریخ 22/ 05/ 97 اولین جلسه هیأت مدیره یازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان ...

پیام رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در خصوص انتخابات هیات مدیره

پیام رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در خصوص انتخابات هیات مدیره

یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان