تقدیر از دکتر محمدمهدی الشریف

تقدیر از دکتر محمدمهدی الشریف

برگزیده هشتمین جشنواره بین المللی فارابی

همایش پیاده روی وکلا

همایش پیاده روی وکلا

روز سه شنبه مورخ ۳-۱۲-۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل میدان امام حسین (ع) بطرف میدان انقلاب