گفتگوی رئیس اسکودا با ایلنا

گفتگوی رئیس اسکودا با ایلنا

شهبازی‌نیا: "شرایط سال گذشته درمورد افزایش ظرفیت‌ها وجود ندارد؛ پیش از برگزاری آزمون ظرفیت‌ها را ۲۰ درصد افزایش دادیم."

نشست بررسی و ایجاد وحدت رویه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

نشست بررسی و ایجاد وحدت رویه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

محور اصلی این نشست، بررسی اختلاف در اعمال ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بود.