دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان

دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان

وکیل رستم شیرازی: "برنامه هایی که جلوه ی نهاد وکالت را زیر سؤال می برد، صرفاً موجب بی اعتمادی مردم نسبت به دادرسی عادلانه می شود و ما بعنوان نماینده و ...

گزارش ریاست کانون اصفهان از همایش اخیر اسکودا در کارگاه آموزشی کارآموزان

گزارش ریاست کانون اصفهان از همایش اخیر اسکودا در کارگاه آموزشی کارآموزان

وکیل دکتر رئیسی: "با پیگیریهای اتحادیه و کانون مرکز و همچنین مساعدتهای معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، وجوهی مربوط به حق الوکاله پرونده های تسخیری و ...

جلسه نقد و بررسی "قانون اصلاح قانون صدور چک" برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی "قانون اصلاح قانون صدور چک" برگزار شد.

دکتر رادان: " در قانون اصلاح قانون صدور چک، اقدامات پیشگیرانه جایگزین سیاست های کیفری شده است."