اطلاعیه

اطلاعیه

حمایت صنفی

گزارش تصویری سی و ششمین دوره تحلیف کارآموزان وکالت  

گزارش تصویری سی و ششمین دوره تحلیف کارآموزان وکالت  

71 نفر از کارآموزان وکالت در این مراسم سوگند یاد کردند.