اطلاعیــــــــــــــــه

اطلاعیــــــــــــــــه

ستاد کمک رسانی کانون های وکلای دادگستری به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور

فرا رسیدن اربعین حسینی ، تسلیت و تعزیت باد.

فرا رسیدن اربعین حسینی ، تسلیت و تعزیت باد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

اطلاعیه برگزاری همایش ملی همبستگی وکلا

اطلاعیه برگزاری همایش ملی همبستگی وکلا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

اداره کل سازمان زندان های استان اصفهان میزبان وکلای دادگستری

اداره کل سازمان زندان های استان اصفهان میزبان وکلای دادگستری

شنبه‌۱۳ آبانماه ۹۶ مدیرکل سازمان زندانهای استان اصفهان و تعدادی از معاونین و مدیران مربوطه ، میزبان کانون وکلای دادگستری بود.