۸۸
 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 93 کانون وکلای اصفهان اعلام شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 845
 
اطلاعیه
درتاریخ۲۰/۱۰/۹۳ بیست و پنجمین اجلاس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان تشکیل گردید .
نظربه اینکه نتایج ورودی آزمون وکالت ۱۳۹۳ازطریق سازمان سنجش توسط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور به این کانون واصل گردیده است .و از آنجائیکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و مطابق با صورت جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ ،۱۳۰(یکصد و سی نفر) تعیین گردیده اند (جهت استان اصفهان ) و سهیمه ایثارگران وخانواده معظم شاهد وغیره ۲۵%(بیست وپنج )درصدازکل واجدین شرایط پذیرفته شده درآزمون با احتساب حداقل ۷۰%(هفتاد) درصد نمره آخرین پذیرفته شده درسهمیه آزاد تعیین گردیده است .لذا با احراز شرایط قانونی مذکور و بررسی ترتیب نمرات کل اخذ شده داوطلبین و رتبه های کسب شده ، نتیجتاً به تعداد ۴ (چهار) نفر در سهمیه ایثارگران و جانبازان حائز نمره قبولی بوده و واجد شرایط تشیخص داده و مابقی پذیرفته شدگان به تعداد یکصد و بیست و شش نفر(۱۲۶) از پذیرفته شدگان درسهمیه آزاد حائز شرایط قانونی وقبولی گردیدند.و جمعاًتعداد۱۳۰نفراشخاص مشروحه ذیل (جمع دوسهمیه)پذیرفته شده آزمون ورودی وکالت ۱۳۹۳ تلقی و مکلفند درمواعدی که درسایت وتابلو اعلانات کانون اعلام میشود جهت ثبت نام وتکمیل پرونده به این کانون مراجعه واقدام نمایند.ضمناً ازتاریخ انتشار اسامی فوق درسایت وتابلو اعلانات به مدت ۵ روزمعترضین به نتایج اعلامی سازمان سنجش کشورمی توانند بامراجعه به کانون وتکمیل فرم مخصوص اعتراض ارسال شده ازسوی سازمان سنجش مراتب اعتراض خودرا اعلام تا به سازمان مذکور ارسال گردد.اسامی قبول شدگان به ترتیب رتبه ازسهمیه آزاد و ایثارگر عبارتنداز:
 رتبه    نام خانوادگي   نام
۱ عسگريان فرناز
۲ مصطفوي سيدحسين
۳ اميني مجتبي
۴ فستيقي جواد
۵ مختاري صبا
۶ حيدري گوجاني آزاده
۷ جعفرپورسميرمي محبوبه
۸ عموبيگي فايزه
۹ قاسمي مسيح
۱۰ ياوري حسين
۱۱ صادق الوعد مليحه
۱۲ داوري هادي
۱۳ سيروس نجف آبادي نسيبه
۱۴ حضوربخش آسيه
۱۵ حيدري سهلواني محمدرضا
۱۶ وفادار الهام
۱۷ رجاييان فرزانه
۱۸ افشك زينب
۱۹ محمدي محمد
۲۰ باقريان سهلواني علي
۲۱ نصراصفهاني سارا
۲۲ حق شناس جزي زهرا
۲۳ همت نژاد محمدسعيد
۲۴ روزگار حسين
۲۵ هاشمي سجزيي طيبه
۲۶ صابري مجيد
۲۷ حسن پور مايده
۲۸ همتي تلما
۲۹ صادقي سجاد
۳۰ واعظي فر فايزه سادات
۳۱ جهانگيري پرستو
۳۲ نريماني نجمه
۳۳ محمدي ارمندي رضا
۳۴ امامي فروشاني سيدشهاب الدين
۳۵ ملكي ليلا
۳۶ اسماعيلي سميه
۳۷ انجم شعاع منصور
۳۸ جعفري سهيلا
۳۹ سبحاني نجف آبادي امين
۴۰ ذبيحي مجيد
۴۱ اسحاقيان ريزي مجيد
۴۲ گيوه چيان طناز
۴۳ كياني ابري وحيد
۴۴ اميدي قلعه مهمدي سينا
۴۵ شيرازي الهام
۴۶ يوسفي حاجي وند فرهاد
۴۷ باطني عليرضا
۴۸ رجب پور راحله
۴۹ كاظمي نجف آبادي محسن
۵۰ دهقاني عبدالصمد
۵۱ حمزه لو قاسم
۵۲ رمضاني بابوكاني زهرا
۵۳ حيدري جمال
۵۴ نوري شيوا
۵۵ هاديان جزي سميرا
۵۶ شيراني نژاد ميثم
۵۷ خليلي فهيمه
۵۸ نساج پوراصفهاني محمدرضا
۵۹ سليماني پور نبي الله
۶۰ آفتابي اراني محمد
۶۱ مصلحي نسيم
۶۲ عالي ده چناري شاهين
۶۳ غالبي سيف آبادي افسانه
۶۴ حق شناس زهره
۶۵ مستاجران الهام
۶۶ مغرور سميه
۶۷ باقري گنيراني نسرين
۶۸ مسعودي سحر
۶۹ حسيني سيدمحمدفاضل
۷۰ تاج الدين سارا
۷۱ اسماعيلي عباس
۷۲ گودرزي الهه
۷۳ فتحي حسين
۷۴ نادري مجيد
۷۵ زرمهر هاجر
۷۶ باقري اورگاني مهرناز
۷۷ سعيدفر مسعود
۷۸ ملك پور يلدا
۷۹ رمضاني وحيد
۸۰ جهانگيري حسن
۸۱ رحيمي سعيده
۸۲ محمدجعفري عباس
۸۳ حجازي دهاقاني سيدامير
۸۴ ملك محمد مهدي
۸۵ اميني زهره
۸۶ مهرآرا محمدصادق
۸۷ مداحيان مينا
۸۸ صدري هما
۸۹ عليجاني احمدآبادي مهدي
۹۰ آذريان سيدبيت اله
۹۱ سليمي حميده
۹۲ طاهريان اصفهاني شادي
۹۳ شمسايي ميلاد
۹۴ لطفي عبداله
۹۵ دعوتي محمدعلي
۹۶ حبيبيان جوني مسعود
۹۷ قديري حاجي آبادي محمد
۹۸ اميني محمدسجاد
۹۹ سليمي گرگابي الهه
۱۰۰ ايزدي وصفي رضا
۱۰۱ شعباني حسن
۱۰۲ عصياني خوزاني نسرين
۱۰۳ كريمي ريحانه
۱۰۴ مكارپوراراني حسين
۱۰۵ صادقي حسام الدين
۱۰۶ عابدي مليحه
۱۰۷ عراقي زاده محمدرضا
۱۰۸ نيكبخت فروغ
۱۰۹ حيدري زفره الهه
۱۱۰ شريفي مسعود
۱۱۱ طباخ راحله
۱۱۲ رضيان محمدمهدي
۱۱۳ مهري فايزه
۱۱۴ رمضاني لاله
۱۱۵ معيني امام قيسي مريم
۱۱۶ جوانبخت قهفرخي طاهره
۱۱۷ دارابي اغچه مجيد
۱۱۸ شهرام مژگان
۱۱۹ حسيني خواندابي علي
۱۲۰ شايسته وحيد
۱۲۱ محمدي علي محمد
۱۲۲ دانش محمود
۱۲۳ شيخوندي حجت
۱۲۴ مستقل نفيسه
۱۲۵ شيخ نياسري فاطمه
۱۲۶ عشقي نژاد محمدرضا
۱۲۷ قريشي سيداحمد
۱۲۸ فهامي نادر
۱۲۹ چشمه سفيدي رامين
۱۳۰ بيگدليان عليرضا

مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
سید مهدی خاتون آبادی
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :
 


علي اسدي
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۱:۰۳:۵۶
سلام وتبريك به همه دوستان،خصوصأ سركار خانم حضور بخش. (695)
 
زهرا کیانی
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
سلام و تبریک به دوست خوبم سارانصر اصفهانی.امیدوارم موفق باشی (708)
 
محمدرضا حیدری
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
پرچم خوراسگان بالا است رتبه 15 (696)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۳:۰۹:۴۴
سلام دوستان ازاینکه قراره همکارهم بشیم خوشحالم
به همتون تبریک میگم وامیدوارم توشغلتون موفق باشید
ازهمتون خواهشی دارم
ماواردعرصه ی سختی شدیم خواهش میکنم هیچوقت فراموش نکنیدکه شماانتخاب شدیدتاعادل باشیدوبجنگیدبرای حقیقت وبی گناهی خواهش میکنم فراموش نکنیدکه همیشه بایدسمت بی گناهی باشیدوهیچ پولی ارزش فروش شرافت شغلمون رونداره
خواهش میکنم هیچوقت خودتونوگم نکنیدوحتی به اندازه سرسوزنی ازبی عدالتی هانچشید
به امیدرستگاری اخروی همه به واسطه ی این شغل شریف
بازهم به همه ی130نفرمون تبریک میگم (697)
 
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۴:۳۶:۴۵
درود بر شماهمکار اینده (703)
 
1 دوست
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۱:۳۳:۱۶
سلام ممنون بابت یادآوری وظیفه ی سنگینی که بر عهده گرفته اید امیدوارم همیشه طرف حق باشید. آرزوی موفقیت برای همتون دارم (738)
 
کار آموز وکالت
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۲۱:۲۷
من با عقاید پاک تو دوست عزیز نفس میکشم و احساس وجود میکنم (743)
 
مهدی مزروعی - مدیر وبسایت کانون اصفهان
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۳:۳۲:۳۹
درود بر پذیرفته شدگان آزمون وکالت 93کانون وکلای دادگستری اصفهان،شادباش و آرزوی بهروزی و پیروزی مرا پذیرا باشید. مراحل پذیرش نهایی و گامهای ورود شما به شاهراه عدالت پیشگی همینجا اعلام خواهد شد.خوش آمدید. (698)
 
پریسا
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۴:۱۳:۴۲
سلام و تبریک فراوان به سرکار خانم نفیسه مستقل. پرچم دانشگاه اصفهانی ها بالا. (699)
 
رزیتا
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۴:۱۹:۱۸
خیلی بهت تبریک میگم نفیسه مستقل. انشاالله دکترات. (700)
 
نفیسه
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
سلام به خانم الهام مستاجران با رتبه 65. تبریک فراوان به دوست عزیزم و با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی اش. (701)
 
نجمه نریمانی
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۷:۵۶:۵۰
سلام .من نریمانی هستم رتبه ۳۲ضمن عرض تبریک به تمامی دوستان متذکر میشوم پرچم دانشگاه پیام نور شاهین شهر بالا با سه قبولی در این ازمون وتبریک ویژه به خانم سمیرا هادیان جزی . (709)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۱ ۱۳:۰۹:۴۸
سلام به هم دانشگاهی های خودم (895)
 
Ziba
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۸:۲۸:۳۷
بيشتر بچه هاي دانشگاه اصفهان قبول شدن تبريك به همتوووون دوستاي گلم (712)
 
احسان
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۸:۳۱:۲۴
باعرض تبریک به دوستان عزیزم امین سبحانی؛سجاد صادقی؛ مجید ذبیحی و سجاد امینی.برای همه اتون آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم. (713)
 
مهشید
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۹:۰۵:۰۴
سلام و تبریک به همه دوستان عزیز.دعا کنید جاماندگان امسال هم سال اینده به این موفقیت بزرگ دست پیدا کنن.واقعا از صمیم قلب براتون ارزوی موفقیت و پیروزی میکنم و یه تبریک ویژه به دوست خوبم خانم سمیه اسماعیلی رتبه 36.
خیلی ممنون میشم اگه دوستان لطف کنید بگید چه آزمونهای آزمایشی شرکت کردید و میزان تاثیر آنها برقبولیتون چقدر بوده. (715)
 
دانشجو
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۹:۴۱:۰۱
پرچم دانشگاه خوراسگان بالا است
رتبه 4 آقای جواد فستیقی
درود برشما (717)
 
نسیم
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۱۹:۴۵:۰۴
تبریک و خسته نباشید به 130 نفر قبول شده؛ انشالله همگی وکلای موفقی باشیم (719)
 
مهرابی
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۲۰:۳۹:۰۱
تبریک به تمام شما حقوقدانان و همکاران آینده.
همیشه شاد باشید.
تبریک به همکلاسی های سابقم در خوراسگان (720)
 
زهره
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۲۳:۳۲:۴۳
سلام وتبریک به همه دوستان که صدرصد با موفقیتشون تو این آزمون خستگی از تن همتون داومده مخصوصا به هم ولایتی عزیزم خانم محبوبه جعفر پور سمیرمی با رتبه 7 (723)
 
محمد صادقی
Romania
۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۲۲:۵۳:۱۰
بنده نیز به زعم خویش پذیرش سرکار خانم جعفرپور را از صمیم قلب تبریک عرض می نمایم. (845)
 
وکیل فلک زده
۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ۲۲:۳۹:۱۵
سلام.ورود همه شما را به این عرصه تبریک میگویم.اینجا عرصه ای است که درونش خودمانرا کشته و بیرونش مردم را... (722)
 
38
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۰۱:۲۲:۳۶
با عرض سلام و تبریک به تمامی دوستان...

من واقعا فکر نمیکردم قبول شم!!!موقعی که رتبه امو دیدم باورم نمیشد من هیچ کلاسی نرفتم و به دلیل کلاس های دانشگاه واقعا وقت زیادی برای خوندن نداشتم اما به این ایمان راسخ دارم که خواستن توانستن است...
هیچ چیزی نمی تواند مانع شما شود مگر خودتان و افکارتان و هیچ چیزی راه صعود را برای شما باز نمی کند مگر خودتان و افکارتان... (724)
 
فرزانه طاهری
۱۳۹۴-۰۲-۰۳ ۰۱:۲۹:۴۶
سلام
واقاً اینطوریه ؟ من تازه اردیبهشت ماهه میخوام شروع کنم هیچی هم بلد نیستم یعنی میتونم ‌؟ لطفآ منو راهنمایی کنید . ممنون (899)
 
احمد
۱۳۹۴-۰۳-۳۰ ۱۶:۲۷:۴۳
سلام و تبریک دوست عریز لطفا میشه بگوید چند درس باید به سوالات جواب درست بزنیم (954)
 
38(جعفری)
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۰۱:۲۵:۵۸
آینده مکانی نیست که به آنجا می رویم،جایی است که آن رابه وجود می آوریم...راه هایی که با آینده ختم می شوند یافتنی نیستند بلکه ساختنی هستند و ساختن آن هم سازنده وهم مقصد را دگرگون می کند...تنها توصیه ام به همه دوستان و وکلای جوان آن است که وکیل حق باشید و عدل...
کامروا باشید و بهروز (725)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۰۴:۳۵:۲۳
سلام.کی باید مراجعه کنیم؟ (726)
 
محمد
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۰۸:۱۶:۴۲
به دوستان قبول شده تبریک میگم به دوستانی هم که قراره ساله دیگه قبول بشن بازم تبریک میگم فقط بدونید وقت تنگه (727)
 
علی
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۰۹:۰۶:۵۱
سلام بچه ها به همتون تبریک میگم مخصوصا بچه های سهلواني (728)
 
شاهین
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۱۰:۵۲:۱۲
دوستان همکارسلام.به همتون تبریک وشادباش میگم مخصوصا مهدی جون رضیان. (729)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۱۱:۵۶:۱۴
سلام آفرین برشما واقعا قبولی در وکالت مرد نه به معنای مرد میخواد (730)
 
حسام ذاکری
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۱۸:۴۶:۵۸
سلام و عرض تبریک خدمت همه دوستان پذیرفته شده در آزمون کارآموزی وکالت سال 93 علی الخصوص آقایان سجاد صادقی ، نبی الله سلیمانی پور ، مهدی علیجانی، میلاد شمسایی و محمود دانش (731)
 
مسعود
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۱۹:۳۶:۵۹
علی جانم،همه در چنین حالتهایی به عزیزانشون تبریک میگن!اما!اما من به همه کساییکه به موفقیتی دست پیدا کردند!میگم خدا کمکتون کنه و براشون دعا میکنم!مخصوصا به تو!چون فقط دادخواهان به تو رجوع میکنند!وهمه میخواهندحقشان را بگیری!ودراین قائله هیچکس خودرا مقصر نمیداند!پس آیا این وظیفه ی خطیر تبریک میخواهدیا دعا!تورا بخدا میسپارم وقول میدهم هر از گاهی درقنوت نمازهایم برایت دعا میکنم
"برای علی حسینی عزیزم" (732)
 
مسعود
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۱۹:۴۵:۱۲
محمدجان!برایت بسیار خوشحالم و دعامیکنم در این مسیر بسیار برنده پاهایت خراش بر ندارد و اگر برداشت خدایت یاری کند و زود التیام یابی
خواهشا قلب و روحت را در طلب اخلاص بگذار و بی کسان را کس باش
:برای محمد فاضل حسینی: (733)
 
عبدالله تقدسی
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۲۱:۴۰:۰۱
دوست عزیز و گرامی: جناب آقای مسعود شریفی، قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت می باشد که بواسطه آن به پرواز درآمده و جهان را از عطر وجود خویش سرشار می سازد. ورود شما را به جمع عدالت پیشگان و عدالت جویان تبریک و تهنیت گفته و موفقیت هرچه بیشتر شما را در این جایگاه حساس و خطیر از خداوند منان طالبم. دوست همیشگی شما عبدالله تقدسی. (734)
 
م.ش
۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ۲۱:۴۹:۳۲
بانوی ارجمند خانم عموبیگی قبولی در ازمون کاراموزی وکالت با رتبه 8 را صمیمانه به شما وخانواده محترم تبریک گفته و از خداوند متعال توفیق روز افزون برایتان ارزومندم. (735)
 
....
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۰:۲۳:۰۳
.... (736)
 
هادیان
France
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۰:۵۴:۱۱
استاد سیروس از طرف دانشجویان دانشکده ی حقوی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد به شما صمیمانه تبریک میگویم و آرزوی توفیق روزافزون برای شما دارم. (737)
 
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۱۰:۵۳:۴۳
تبریک ویژه به خانم سیروس عزیز که یکی از بهترین اساتید رشته حقوق دانشگاه نجف اباد هستن.این موفقیت را از طرف همه دانشجوهای دانشکده حقوق بهتون تبریک میگم (848)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۲:۱۸:۰۴
کسی میدونه چ جوری باید اعتراض گذاشت (739)
 
مهدی شرافت
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۲۲:۲۳:۱۵
سلام تبریک به همه اونایی که امسال قبول شدن به خصوص رطبه های 34-86-62-20-101-127-15 . اقایان امامی-مهرآرا-عالی-باقریان-شعبانی - قریشی و حیدری. واقعا از قبولیتون خوشحال شدم و از سمیم قلب واستون ارزوی موفقیت میکنم . خوشحالم که نتیجه زحمتاتونو دیدید. (747)
 
۱۳۹۳-۱۰-۲۵ ۱۴:۴۱:۱۵
ببخشید اقای نادری و اقای صادقی من الان اسم شما رو تو لیست دیدم به شما هم تبریک میگم (764)
 
کار آموز وکالت
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۵:۲۰:۲۳
سلام دوستان جدید ..خوش آمدید به جمع کار آموزان...
قبولی پارسال هستم و به همه شما تبریک میگم...مجموعه کانون وکلا واقعا مجموعه ای صمیمی و با انسانیت و کمال طلبند...جای بسیار خوبی آمده اید..قدر کلاسهای پنج شنبه ها و زحمت هایی را که مسئولین عزی و دوست داشتنی میکشند بدانید و شان وکالت و بالاتر از آن شان انسانی خود را به نمایش بگذارید
موفق و موید باشد (742)
 
مهسا
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۱۲:۰۳:۴۷
با سلام و تشکر.من جزء قبول شدگان امسالم.میشه یه سری اطلاعات بهم بدید... مثلا راجع به وکیل سرپرست و زمان معرفی اون (783)
 
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۲۰:۵۳:۱۵
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع همین باشد (745)
 
امید باقری
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۲۲:۴۹:۲۹
سلام
تبریک به همه دوستانی که قبول شدن.
من امید باقری رتبه 135 هستم.
تو جلسه آزمون وقتی گوینده جلسه گفت:»داوطلبان گرامی وقت تمام شد« متأسفانه یکی از تست های مدنی که بین دو گزینه مردد بودم رو انتخاب کردم،زدن اون تست همانا و قبول نشدنم در آزمون همانا.
حکمت خداوند متعال در این کار چه بود رو نمیدونم اما امری که مشخصه اینه که باید یک سال دیگه بشینم بخونم.
امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند:
 ﻣَﻦْ ﺃَﺭَﺍﺩَ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺃَﻗْﻮَﻯ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ‏
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺹ 358 (748)
 
140
Latvia
۱۳۹۳-۱۰-۲۶ ۱۷:۰۰:۴۰
انشا الله که سال اینده قبول میشوید.من هم امسال نشدم.حکمتش این بود که فوقم را تمام بکنم بعد وارد این عرصه بشوم.باید بگویم که اکثر همکلاسی های من یا وکیل هستند یا کاراموز.اونها اول کانون قبول شدن بعد اومدند.حالا ملالی نیست.بیشتر میخونم.قوی تر میشم.شما هم سال اینده حتما میشید. (773)
 
مریم
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۲۳:۳۹:۵۰
سلام و تبریک به آقای حسین روزگار.ایشالله موفق باشید. (749)
 
سیروس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۲:۱۹:۳۲
با سلام
به همه دوستان جدید تبریک می گویم که مزد زحمات خودشون رو گرفتن و به بچه های که قبول نشدن هم میگم که باید تلاش را بیشتر کنند . انشالله موفق باشید عزیزان به این آشفته بازار خوش آمدید تازه اولشه (750)
 
ا
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۵:۲۳:۰۵
باسلام وعرض تبریک خدمت همه دوستان عزیز کسی می دونه کی بایدبریم واسه ثبت نام (753)
 
Amir
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۶:۵۰:۰۳
با سلام و تبریک به همه پذیرفته شدگان، بخصوص دوستان عزیزم :
♥♥♥هـــادی داوری و مـحـمـود دانش♥♥♥ (754)
 
mehri
France
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۱۷:۳۶:۱۹
سلام.تبریک میگم به همه دوستان خصوصا به دوست خوب و عزیزم خانم طیبه هاشمی.طیبه جان برات آرزوی موفقیت میکنم در تمام مراحل زندگی. (755)
 
عاطفه باقریان
۱۳۹۳-۱۰-۲۴ ۲۲:۱۲:۵۲
سلام و عرض تبریک به همکاران جدیدم خوشحالم که نتیجه زحماتتون رو گرفتید،سر افرازی بیشتر براتون ارزومندم (756)
 
صبا.م
۱۳۹۳-۱۰-۲۵ ۰۷:۵۲:۰۸
سلام تبریک میگم به همه قبول شدگان سهمیه آزاد که با تلاش وزحمت به موفقیت که لایقش بودن رسیدن. دوستان یه خواهشی داستم خیلی از شرکت کنندگان از جمله خودم که در آزمون 93رتبه زیر 200بود و امسال با انگیزه بیشتر و با امید میخوایم درس بخونیم ساکن شهرستان ها هستیم و به خاطر مسافت و در بعضی مواردمشکلات مالی توان شرکت در کلاس ها و استفاده از مشاوره های آموزشگاه هارو نداریم ازتون خواهش میکنم از تجربیاتتون منابع و نوع درس خوندتون بگید و اگه آموزشگاهی رفتین نیا آزمون دادید لطفا بگین چقدر تاثیر داشت. با تشکر و آرزوی سلامت و موفقیت روز افزون برای شما عزیزان (761)
 
محمد فتحی
۱۳۹۳-۱۰-۲۵ ۱۰:۲۸:۵۹
با عرض سلام و تبریک خدمت پذیرفته شدگان گرامی.
نشریه حقوقی رسا متعلق به دانشگاه اصفهان مایل به مصاحبه با رتبات برتر آزمون جهت انتشار در نشریه میباشد.
علاقه مندان میتوانند درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایند.
mohammadfathi311@yahoo.com
مدیر مسول نشریه رسا (763)
 
سعید
۱۳۹۳-۱۰-۲۵ ۱۵:۰۷:۰۵
تبریک به آقایان باقریان و حیدری رتبه های 20 و15 از سهلوان (766)
 
مهدی گازری
۱۳۹۳-۱۰-۲۵ ۱۸:۲۴:۰۶
سلام و تبریک به دستان گلم آقایان سجاد صادقی و مجید ذبیحی امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید دم بچه های دفتر حمایت قضایی گرم.... (767)
 
م
۱۳۹۳-۱۰-۲۶ ۱۰:۴۵:۵۵
با عرض سلام و تبریک فراوان ٬ امیدوارم که در تمامی مراحل زندگی خود موفق وسربلند باشید. (768)
 
سارا
۱۳۹۳-۱۰-۲۶ ۱۵:۰۱:۵۰
عزیزان مبارکا باشه (770)
 
باقریان ( عضو شورای اسلامی شهر بهاران )
۱۳۹۳-۱۰-۲۶ ۱۱:۱۶:۳۴
سلام آفرین بر همت و تلاش همه ی شما پذیرفته شدگان عزیز . بنده به عنوان عضو کوچک شورای اسلامی شهر بهاران از طرف کلیه ی شهروندان شهر بهاران به دونفر از پذیرفته شدگان عزيز از محله ی سهلوان شهر بهاران عرض تبریک ویژه دارم و برای این خوبان آرزوی موفقیت در همه ی مراحل زندگی را از خداوند مسئلت دارم . (769)
 
آرش
۱۳۹۳-۱۰-۲۶ ۱۵:۱۵:۱۱
موفقیت دوست خوبم آقای باقریان را به ایشان تبریک عرض میکنم. (771)
 
امیر
۱۳۹۳-۱۰-۲۷ ۰۱:۱۷:۰۱
با عرض تبریک به دوستانی که پذیرفته شده اند لطفا جهت کمک به ایندگان با ذکر رتبه ، درصدهای هر درس را اعلام فرمایید.
قبلا از همکاری شما متشکرم (774)
 
مهران عطایی
۱۳۹۳-۱۰-۲۷ ۱۷:۰۷:۵۱
با عرض سلام و تبریک به همه دوستان...
همچنین تبریک ویژه خدمت مسعود شریفی عزیز و آقای اسحاقیان.....امیدوارم زندگیتان سرشار از موفقیت باشد..... (778)
 
سعید
۱۳۹۴-۱۰-۱۷ ۱۹:۱۴:۳۹
منم از صمیم قلب به خانم مصلحی و اقای اسحاقیان هم کلاسی های خوبم تبریک میگم
موفق باشید (1112)
 
هاله
۱۳۹۳-۱۰-۲۷ ۱۸:۵۲:۳۸
تبریک به دوست عزیزم محبوبه جعفرپور با رتبه ۷.پرچم سمیرم اون بالا بالاهاس:-D (779)
 
محمد
Romania
۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۲۲:۵۷:۵۶
بسیار عالی، مجددا تبریک. که این همه شایسته ی تقدیر است. (846)
 
محمد
۱۳۹۳-۱۰-۲۷ ۱۹:۲۵:۱۴
سلام با عرض تبریک خدمت قبول شدگان به خصوص دوست عزیزم علی باقریان رتبه 20 خواستم بگم پرچم شاهین شهر و بهاران بالاست (780)
 
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۷ ۲۲:۰۶:۰۵
به همتون تبریک میگم خوش امدید (781)
 
عمه فرزانه
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۲۱:۰۹:۵۴
با عرض تبریک و خسته نباشید به آقای محمد رضا حیدری.امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشی. (785)
 
sara
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۲۱:۱۶:۴۵
سلام و تبریک فراوان به آقای محمد رضا حیدری .به امید موفقیت در مراتب بالاتر. (786)
 
فیروز دانشور
United States
۱۳۹۳-۱۰-۲۹ ۱۰:۰۹:۲۳
با سلام وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت موفقیت جنابعالی امیدوارم که درتمامی مراحل زندگی پیروز وسربلند باشید (790)
 
فاضل
۱۳۹۳-۱۰-۲۹ ۱۵:۱۷:۲۶
آقای مزروعی:ایکاش قبل ازقبول این سمت درکانون یادمیگرفتیدکه مطالب را سانسور نکرده وشجاعانه نظرات مخالف راهم درج مینمودید،مطمئن باشیددرجهت اصلاح شما وکانون تاثیر زیادی داشت،اینکه فقط تعاریف وتمجیدها رابه نمایش میگذاریدناشی از ترس شماست. (791)
 
مدیر وبسایت
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۰۶:۴۶:۰۸
درود بر شما دوست عزیز،ضمن سپاس از شما بخاطر تذکر،لازم به تأکید است نظرات حاوی توهین یاافترا به اشخاص حقیقی یا حقوقی معین یا غیر معین،نظرات حاوی مفاد غیرصنفی ویا نظرات متضمن مواردی که نیاز به اثبات در مراجع ذیصلاح دارد،منتشر نخواهد شد. (795)
 
هاله
United Kingdom
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۰۰:۴۶:۳۷
تبریک به دوست عزیزم محبوبه جعفر پور با رتبه ی۷.پرچم سمیرم اون بالا بالاهاس (793)
 
محمد فتحی
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۱۹:۱۱:۵۳
با عرض سلام و تبریک خدمت پذیرفته شدگان گرامی.
نشریه حقوقی رسا متعلق به دانشگاه اصفهان مایل به مصاحبه با رتبات برتر آزمون جهت انتشار در نشریه میباشد.
علاقه مندان میتوانند درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایند.
mohammadfathi311@yahoo.com
مدیر مسول نشریه رسا (797)
 
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۱۹:۳۵:۲۷
با سلام وتبريك به همه پذيرفته شدگان وكالت 93.هنر عدالت اين نيست كه همه مجرمين مجازات شوند هنر عدالت آن است كه بي گناهي مجازات نشود.واقعا وظيفه سنگيني داريد براي احقاق حق .اميدوارم همگي شما داعيه دار حق و عدالت باشيد.موفق ومويد باشيد دوستان (799)
 
امیر
Latvia
۱۳۹۳-۱۱-۰۱ ۱۲:۴۲:۰۶
مدیر محترم سایت لطفا در صورت امکان درصدهای دروس نفرات برتررا در سایت قرار دهید (801)
 
اکبریان
۱۳۹۳-۱۱-۰۵ ۰۸:۰۳:۵۶
جناب آقای میثم شیرانی نژاد موفقیت جنابعالی رادر کانون وکلا خدمت شماوخانواده محترمتان صمیمانه تبریک عرض مینمایم وتوفیق روزافزون جنابعالی رادرکسب درجات عالی علمی آرزودارم (806)
 
امین
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۰۳:۱۵:۵۸
با سلام و تبریک به همه ی قبول شدگان
من امسال قبول نشدم رتبم453شد ولی اصلا نا امید نشدم و سال اینده با یاری خدا و تلاش و دعای پدر و مادرم همهی
تلاشمو برای قبولی و انشااله اول شدن انجام میدم.برام دعا کنید
یاحق (813)
 
رامین
۱۳۹۴-۰۹-۲۷ ۰۳:۲۳:۳۱
سلام اگه می شه درصد دروستون( کارنامه) رو بزارین ممنون (1084)
 
یک دوست
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۱-۱۲ ۱۶:۵۷:۵۹
خانم ریحانه کریمی رتبه 103 تبریک می گم بهت و خوشحالم که تلاش کردی و نتیجه تلاشت را گرفتی . از طرف یک دوست قدیمی (820)
 
علی
۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۶:۰۳:۳۶
برای دوره کارآموزی چه کتابهایی باید بخونیم؟؟ (842)
 
یک حقوقی کاشانی
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۳:۵۲:۴۴
تبریک می گم به همه ی دوستان مخصوصا به آقای آفتابی که برچم دانشگاه کاشان رو برد بالا (853)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۳ ۰۱:۲۴:۴۸
سلام و خسته نباشید و تبریک برای همت و پشتکار همه شما دوستان عزیز ، مهم نیست از کدوم شهر و شهرستان و کدوم دانشگاه باشیم مهم اینه که چقدر در آینده برایِ اجرایِ عدالت میجنگیم و چقدر از حقوق بیگناه دفاع میکنیم .
به دوستِ خوب و مهربون و ورزشکارم نسیم جان این قبولی رو تبریک میگم و به خاطر راهنمایی های این دوست عزیز تشکر میکنم امیدوارم سال‌ِ ۹۴ به یاری خدا به جمع شما دوستان بپیوندم . (898)
 
کار اموز در انتظار تعیین تکلیف لایحه...
۱۳۹۴-۰۲-۱۷ ۲۱:۴۸:۱۱
سلام کدام اجرای عدالت؟حتی فیلم ها وسریالهای تلویزیونی هم با گستاخی تمام دارن شئون وشخصیت وکالت را زیر سؤال میبرند(مهران مدیری و...)
درجامعه ای که سخنگوی قوه قضاییه آن به راحتی وکیل را زیر سؤال میبرد
لایحه وکالتی که ...!!!!
براستی شآن ومنزلت وکیل همانندقاضی هست!!!!؟؟
لایحه ای که وکیل پایه یک آن بعد 18 ماه کار اموزی همچنان مانند کار آموز باقی میماند ودر خیلی پرونده ها نمیتواند دخالت کند....!!!
نگران نباشید وتلاش کنید شاید.....؟؟!! (907)
 
مریم
۱۳۹۴-۰۲-۲۷ ۲۱:۴۷:۱۸
سلام دوست عزیز حق با شماست واقعا رفتار بعضی از مسؤلین نسبت به شأن وکالت شرم آور است (920)
 
امیر
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۲۱:۱۸:۴۹
سلام به همگی تبریک میگم اما باید خیلی صبر داشته باشین چون تازه اول بیکاری تون شروع شده طبق امار 95 درصد پرونده ها بدون حضور وکیل رسیدگی میشه و خلاصه اینکه وکیل بیکار زیاد هست (1011)
 
رامین
۱۳۹۴-۰۹-۲۷ ۰۳:۱۹:۰۲
سلام و تبریک به همه .از سر کار خانم فرناز عسگریان و آقای وحید شایسته تقاضا دارم کارنامه خود درصد دروس زده شده را بگذارند.و همچنین بقیه دوستان قبول شده در صورت تمایل کارنامه خود را بگذارند ممنون (1083)