دکتر امیر حسین آبادی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ، مهمان کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۲
کد مطلب: 2092
 
 
 روز پنج شنبه مورخ 8/9/1397 کانون اصفهان میزبان دکتر امیر حسین آبادی، از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز بود.
در ابتدای مراسم دکتر حسین آبادی در جمع کارآموزان، در خصوص موضوع "اجرای احکامی که قائم به شخص می باشند" صحبت کرد: وی با ارائه مقدمه ای گفت: "در بحث اجرای احکام دو حالت بوجود می آید، حالت اول اجرای حکم در جهت مطالبه مال می باشد که از طریق توقیف مال و اجرای محکوم به از محل اموال محکوم علیه صورت میگیرد. اما حالت دوم اجرای حکم در جهت اجرای تعهد است، که این اجرای تعهد یا قائم به شخص است یا توسط شخص دیگر از اموال محکوم علیه نیز قابل اجرا است."
وی با تاکید بر خلا قانونی حال حاضر در خصوص اجرای احکام قائم به شخص گفت: "این مبحث صراحتا در فصل پنجم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۷۲۹ بیان شده بود و در تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان شده که در خصوص اجرای احکام قائم به شخص طبق ماده ۷۲۹ آ.د.م عمل خواهد شد. اما در اعمال این ماده با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید در بین قضات تردید بسیاری ایجاد شد، زیرا طبق ماده ۵۲۹ آ.د.م جدید، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ملغی شده است. به همین علت دو تفسیر ایجاد شد؛ عده ای معتقد به نسخ کلی قانون سابق شده و عده ای با توجه به تبصره ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی و تلاش جهت اخذ رای برای رسیدن به مرحله اجرا، متن ماده ۷۲۹ قانون سابق را همچنان پابرجا می دانند که تفسیر دوم ارجحیت دارد."
در پایان به پرسش های کارآموزان در خصوص مباحث مطروحه پاسخ داده شد.
پس از جلسه آموزشی فوق، نشستی با حضور ریاست هیات مدیره، بازرس، ریاست و چند تن از اعضای کمیسیون کارآموزی و دکتر حسین آبادی برگزار شد.
 در این جلسه، دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون اصفهان ضمن تقدیر از حضور دکتر حسین آبادی در کانون اصفهان، با تاکید بر حفظ وحدت و همبستگی کانون های وکلا خواستار همکاری کانون مرکز جهت ایجاد شناسه ملی مشترک کانون ها شد.
 گزارش: مولود نه روزیان
روابط عمومی کانون  وکلای دادگستری اصفهان
Share/Save/Bookmark