تبریک، تسلیت و مناسبت ها
تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر

همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر، درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و برای آن مرحوم از درگاه خداوند منان ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی

همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و برای آن مرحوم از درگاه خداوند منان علو ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و برای آن مرحوم از درگاه خداوند منان ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی

همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و برای آن مرحوم از درگاه خداوند منان علو ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم هلیا محمودی

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم هلیا محمودی

همکار ارجمند سرکارخانم هلیا محمودی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و برای آن مرحومه از درگاه خداوند منان علو ...

 
 
تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر

يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر

همکار ارجمند جناب آقای مسلم موحدی فر، درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی

يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی

همکار ارجمند جناب آقای قاسم استکی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا شیشه گر، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی

همکار ارجمند جناب آقای اسحاق محمدی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم هلیا محمودی

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم هلیا محمودی

همکار ارجمند سرکارخانم هلیا محمودی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمدرضا عراقی زاده

دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمدرضا عراقی زاده

درگذشت همکار ارجمند، وکیل محمدرضا عراقی زاده را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علی حسین جعفری

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علی حسین جعفری

همکار ارجمند جناب آقای علی حسین جعفری، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم مهنام بیک محمدی

چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم مهنام بیک محمدی

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم مهنام بیک محمدی       همکار ارجمند ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم زهرا امینی

دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم زهرا امینی

همکار ارجمند سرکارخانم زهرا امینی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مهدی صیرفیان پور

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای مهدی صیرفیان پور

همکار ارجمند جناب آقای مهدی صیرفیان پور، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا خداوردی حسن وند

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا خداوردی حسن وند

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا خداوردی حسن وند، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول محسنی

شنبه ۴ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول محسنی

همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول محسنی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سجاد عنایتی

چهارشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سجاد عنایتی

همکار ارجمند جناب آقای سجاد عنایتی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به جناب آقای امیرمحمد رضوانیان

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

تسلیت به جناب آقای امیرمحمد رضوانیان

 جناب آقای امیرمحمد رضوانیان، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سیدمحمدخامسی زاده

شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای سیدمحمدخامسی زاده

همکار ارجمند جناب آقای سیدمحمدخامسی زاده، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای رضا رضوانی

سه شنبه ۶ تير ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای رضا رضوانی

همکار ارجمند جناب آقای رضا رضوانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای امیرحسین سجادیه

جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای امیرحسین سجادیه

همکار ارجمند جناب آقای امیرحسین سجادیه، نماینده محترم کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون ...

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حمیدرضا هادی

سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حمیدرضا هادی

همکار ارجمند جناب آقای حمیدرضا هادی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم و برای ...

درگذشت همکار ارجمند جناب آقای جعفر مالکی

دوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲

درگذشت همکار ارجمند جناب آقای جعفر مالکی

درگذشت همکار ارجمند، وکیل جعفر مالکی را به جامعه وکالت و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه ...

درگذشت پیشکسوت نهاد وکالت،حاج محمد علی الشریف

يکشنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۱

درگذشت پیشکسوت نهاد وکالت،حاج محمد علی الشریف

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان درگذشت پیشکسوت نهاد وکالت،حاج محمد علی الشریف را به جامعه حقوقی کشور و علی الخصوص ...

تسلیت به همکار ارجمند وکیل سید ابراهیم علوی زاده

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند وکیل سید ابراهیم علوی زاده

همکار محترم جناب آقای سید ابراهیم علوی زاده، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده ارجمندتان تسلیت عرض نموده ...

تسلیت به همکار ارجمند وکیل حجت اله واعظ

شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند وکیل حجت اله واعظ

همکار محترم جناب آقای حجت اله واعظ، درگذشت پدر گرامیتان مرحوم حاج علی واعظ را به شما و خانواده ارجمندتان تسلیت ...

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم پروین شیروانی

جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم پروین شیروانی

همکار محترم، سرکارخانم پروین شیروانی، بدین وسیله ضایعه درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت ...

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای جواد نیک خواه

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای جواد نیک خواه

همکار محترم جناب آقای جواد نیک خواه درگذشت مادر گرامیتان مرحومه بانو فقیه را به شما و خانواده ارجمندتان تسلیت ...

درگذشت همکار محترم، وکیل حمید پارسی‌پور

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

درگذشت همکار محترم، وکیل حمید پارسی‌پور

درگذشت همکار محترم، وکیل حمید پارسی‌پور را به جامعه وکالت، خانواده و همسر محترم آن عزیز سفر کرده...

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فرحناز شهبازی

يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم فرحناز شهبازی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار سابق ارجمند، جناب آقای بابک کلانی

يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰

تسلیت به همکار سابق ارجمند، جناب آقای بابک کلانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکارخانم وجیهه اوقاتیان

يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند، سرکارخانم وجیهه اوقاتیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل علیرضا جهان گرد

يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

درگذشت همکار محترم ، وکیل علیرضا جهان گرد

درگذشت همکار محترم ، وکیل علیرضا جهان گرد   درگذشت همکار محترم، علیرضا جهان گرد را به جامعه وکالت ...

تسلیت به همکار ارجمند، سرکارخانم الهام ابراهیمی

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

تسلیت به همکار ارجمند، سرکارخانم الهام ابراهیمی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان