امور کارآموزان
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 17 آذر 1401

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 17 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 17 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401برگزار شد

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 10 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار شد.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 10 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401برگزار شد

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 3 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار شد.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 3 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

 
 
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 17 آذر 1401

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 17 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 17 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401برگزار شد

پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 10 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار شد.

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری  اصفهان- نوبت سال1400

سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان- نوبت سال1400

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری  اصفهان- نوبت  سال1400  ...

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401

سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 10 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 10 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401برگزار شد

پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 3 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار شد.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 3 آذر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 3 آذر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 26 آبان 1401برگزار شد

پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 26 آبان 1401برگزار شد

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 26 آبان 1401برگزار شد.

قابل توجه کلیه کارآموزان ورودی 1399

سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱

قابل توجه کلیه کارآموزان ورودی 1399

به اطلاع کلیه کارآموزان ورودی 1399 می رساند، با توجه به اعلام آمادگی واحد منابع انسانی دادگستری، از امروز (مورخ ...

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 26 آبان 1401

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 26 آبان 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 26 آبان 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

قابل توجه مشمولین اختبار دوره 48

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱

قابل توجه مشمولین اختبار دوره 48

کارآموزانی که تا تاریخ 1401/10/30 با طی دوره کارآموزی (حسب مورد 18 ماه و یا 9 ماه) مشمول اختبار دوره 48 می گردند،...

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 19 آبان 1401برگزار شد

يکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 19 آبان 1401برگزار شد

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 12 آبان 1401برگزار شد.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 19 آبان 1401

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 19 آبان 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 19 آبان 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 12 آبان 1401برگزار شد

پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 12 آبان 1401برگزار شد

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 12 آبان 1401برگزار شد.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 12 آبان 1401

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 12 آبان 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 12آبان 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1399

دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1399

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1399 می رساند، نظر به اینکه با هماهنگی های صورت گرفته، کارآموزی کارآموزان ...

آئین چهل و هفتمین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای اصفهان برگزار شد

شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

آئین چهل و هفتمین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای اصفهان برگزار شد

آئین چهل و هفتمین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 5 آبان 1401برگزار شد

پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 5 آبان 1401برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 5 آبان 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار شد.

قابل توجه پذیرفته شدگان اختبار 47

چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان اختبار 47

به اطلاع پذیرفته شدگان اختبار 47 می رساند: مراسم «تمرین قسم» روز 5شنبه(5آبان)ساعت 14:30 در محل ...

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 5 آبان 1401

دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 5 آبان 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 05 آبان 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری در محل ...

قابل توجه پذیرفته شدگان اختبار 47

دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان اختبار 47

به اطلاع پذیرفته شدگان اختبار 47 می رساند، مراسم ((تمرین قسم)) روز سه شنبه 3 آبان ماه ساعت 15 در محل سالن اجتماعات ...

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 28 مهر 1401برگزار شد

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 28 مهر 1401برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 28 مهر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار شد.

گزارش تصویری/ جلسه تعیین شهر پذیرفته شدگان اختبار دوره 47 برگزار شد

دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ جلسه تعیین شهر پذیرفته شدگان اختبار دوره 47 برگزار شد

جلسه تعیین شهر پذیرفته شدگان اختبار دوره 47 روز دوشنبه 25 مهر (1401/07/25) ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات کانون ...

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 28 مهر 1401

دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 28 مهر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 28 مهر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

قابل توجه پذیرفته شدگان در اختبار دوره 47

پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان در اختبار دوره 47

جلسه تعیین شهر کارآموزان وكالت دوره 47 روز دوشنبه 25 مهر (1401/07/25) ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات کانون ...

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 21 مهر 1401

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 21 مهر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 21 مهر 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 14 مهر 1401 برگزار نمی گردد

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 14 مهر 1401 برگزار نمی گردد

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت روز پنج شنبه مورخ 1401/07/14 برگزار نمی گردد.

لغو کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 7 مهر 1401

دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

لغو کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 7 مهر 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت روز پنج شنبه مورخ 1401/07/07 برگزار نمی گردد.

گزارش تصویری/ برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 31 شهریور 1401

شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 31 شهریور 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 31 شهریور 1401 برگزار شد.

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 31 شهریور 1401

يکشنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 31 شهریور 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 31 شهریور 1401 رأس ساعت 8:30 صبح، به صورت حضوری برگزار مي ...

گزارش تصویری/ برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 24 شهریور 1401

پنجشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۱

گزارش تصویری/ برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 24 شهریور 1401

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 24 شهریور 1401 رأس ساعت 8:30 صبح، به صورت حضوری در محل سالن ...