قابل توجه کلیه کارآموزان وکالت ورودی۱۴۰۲
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۹
کد مطلب: 4535
 
🔴 به اطلاع کلیه کارآموزان ورودی  ۱۴۰۲ می رساند :
به منظورانجام مرحله دوم کارآموزی(۱۲ ماهه) شامل حضور در محاکم و حوزه های قضائی و انتخاب وکیل سرپرست، کارآموزانی که تمایل دارند در حوزه قضائی محل سکونت خود و یا محل اشتغال (شهر تعیین شده) تکالیف مرحله دوم کارآموزی را انجام دهند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵  تقاضای خود را از طریق اتوماسیون اداری/ کارتابل / درخواستهای آنلاین /سایر (با موضوع انتخاب حوزه قضایی مرحله دوم کارآموزی) ثبت و ارسال نمایند.
⚠️⚠️نکات قابل توجــــه :
⬅️درصورت انتخاب حوزه قضایی بر اساس محل سکونت یا اشتغال ملزم به انتخاب وکیل سرپرست از همان حوزه خواهید بود.
⬅️هر کاراموزفقط یک نفر وکیل سرپرست را انتخاب خواهد کرد و تغییر سرپرست به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد
Share/Save/Bookmark