دادرسی مالیاتی (بخش چهارم)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 4510
 
📌مرحله چهارم: شورای عالی مالیاتی 
اگر بعد از صدور رای هیات تجدید نظر، مودی نسبت به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای به شورای عالی مالیاتی اعتراض خود را ارجاع نماید. البته این اعتراض مانع از صدور برگ قطعی نخواهد شد و مودی مکلف به پرداخت یا ترتیب پرداخت و یا سپردن تضمین (موضوع ماده ۲۵۹) می‌باشد تا اعتراض وی در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد. 
🔹در این مرحله پرونده بدون توجه به ماهیت، توسط شورای عالی مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این شورا رای هیات حل اختلاف را بپذیرد، مودی این امکان را دارد که در چرخه دادرسی مالیاتی شکایت خود را ادامه دهد. شخص مودی می‌تواند برای ادامه شکایت به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مراجعه کند و در صورتی که شورای عالی مالیاتی رای هیات حل اختلاف را قبول نکند، پرونده را به اداره مالیاتی برگردانده‌ تا مجددا در یک هیات حل اختلاف دیگر بررسی شود.
🔹مهمترین اشکال این مرجع این است که صرفا پرونده‌های مالیاتی را بدون ورود به ماهیت آن و فقط از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت با قوانین موضوعه مثل ابلاغ، تشکیل هیات‌های حل اختلاف و مواردی از این دست رسیدگی می‌کند و رای مورد اعتراض را یا می‌پذیرد و یا ابطال می‌کند و یا جهت رسیدگی بیشتر به هیات حل اختلاف مجدداً ارجاع می‌دهد. 
💢نکته مهم:  از ایرادات شورای عالی مالیاتی این است که به پرونده‌های با موضوع مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی نمی‌کند. 
📌مرحله پنجم: هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم 
اگر مودی نسبت به اقدامات اجرایی واحد اجرائیات اعتراض داشته باشد و یا معتقد باشد که در فرآیند قطعی شدن مالیات اشتباهی صورت گرفته و یا مدعی باشد که برگ تشخیص مالیات به درستی به وی ابلاغ نشده است، بنابراین نتوانسته در زمان مقرر به برگ تشخیص مالیات اعتراض کند و نهایتاً منجر به صدور برگ قطعی مالیات شده است که در صورت اثبات می‌تواند به هیات موضوع ماده ۲۱۶ اعتراض نماید.جهت اعتراض ماده ۲۱۶ از همان فرم اعتراض به برگ تشخیص استفاده می‌گردد و با تایید مدیر واحد اجرائیات و اینکه دلایل مودی می‌تواند موجه باشد، دستور ارسال پرونده به هیات مذکور صادر می‌گردد. 
💢نکته مهم: با توجه به ماهیت این هیات، امکان کاهش مالیات از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ وجود ندارد و فقط به فرآیند قطعی شدن و اقدامات واحد اجرائیات رسیدگی می‌نماید. در نتیجه این هیات می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف، تغییر و یا اقدام به ابطال برگ قطعی مالیات نماید.
Share/Save/Bookmark