دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
تاریخ انتشار : شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۴۷
کد مطلب: 79
 
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
شماره۱۰۰/۹۹۸۰/۹۰۰۰ ۲۸/۲/۱۳۹۲

دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص (ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ ۲۸/۲/۱۳۹۲

دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در اجرای ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.

فصل اول: تعاریف
ماده۱ـ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می گردد:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده۲ـ دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تأسیس می گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می باشد.
ماده۳ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده۴ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵ ـ عدم سوء پیشینه کیفری
۶ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
۷ ـ توانایی جسمی و روحی لازم
ماده۵ ـ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن
۳ ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
تبصره ـ علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده۶ ـ شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
ماده۷ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت
ماده۸ ـ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده۹ـ اداره کل در مرکز تشکیل می گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.
ا ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان
ب ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز
ج ـ تعیین میزان هزینه های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز
د ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز
ه ـ پیشنهاد دستورالعمل ها و نظام نامه های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی صلاح
و ـ پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر مؤسسات دولتی و عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب
ماده۱۰ـ اعضای شورا پنج نفر می باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی توانند همزمان عضو هیئت مدیره کانون باشند.
ماده۱۱ ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:
ا ـ بررسی و پیشنهاد برنامه های راهبردی و عملیاتی، نظام نامه ها، شیوه نامه ها، و دستورالعمل های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی صلاح
ب ـ پیشنهاد میزان هزینه های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز
ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل
د ـ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر
ه ـ سایر امور محول از سوی اداره کل

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده۱۲ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می باشد.
ماده۱۳ـ کانون به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از افراد ذیل اداره می شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تأیید رییس مرکز
۲ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به پیشنهاد شورا و تأیید رییس مرکز
۳ـ نماینده تام الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده۱۴ـ اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر می باشد. رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه دار معتبر خواهد بود.
ماده۱۵ـ وظایف هیئت مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می گردد:
ا ـ نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر
ب ـ بازرسی های دوره ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم
ج ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل
د ـ پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف
ه ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل
و ـ اجرای برنامه های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر
زـ بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی صلاح
ماده۱۶ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیئت مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده۱۷ـ اداره کل می تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیئت مدیره کانون تفویض نماید.
ماده۱۸ـ پس از تأسیس اولین هیئت مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تأسیس و انحلال کانون ها به موجب نظام نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره کانون در تهران و تأیید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده۱۹ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می تواند نسبت به جایگزینی یا تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده۲۰ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده۲۱ ـ کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی های موردی یا دوره ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می باشند.
ماده۲۲ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیئت بدوی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اعضای هیئت بدوی به قرار ذیل می باشند:
۱ـ قضات عضو هیئت مدیره کانون
۲ـ یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیئت مدیره
تبصره۱ـ یکی از قضات عضو هیئت با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیئت بدوی انتخاب می گردد.
تبصره۲ـ جلسه هیئت بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیئت انشا می شود.
ماده۲۳ـ اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی
۲ـ اخطار کتبی
۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز
۵ ـ تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال
۶ ـ لغو دائم پروانه
ماده۲۴ـ محکومیت های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم ‍ علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر است. اعضای هیئت تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی می باشند.
ماده۲۵ـ تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه
۳ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی صلاح
۴ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور
۵ ـ عدم حضور فعال در دوره های آموزشی تعیین شده توسط مرکز
۶ ـ عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز
۸ ـ رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران
۹ـ عدم همکاری با بازرسان
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه های تعیین شده.
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی.
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده۲۶ـ چنانچه هیئت های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام نمایند.
تبصره۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی نخواهد بود.
تبصره۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت های انتظامی ردیف های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
Share/Save/Bookmark