مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی
تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۳۷
کد مطلب: 585
 

معرفی کتاب "مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی"

ترجمه و تحقیق توسط: دکتر محسن محبی
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و ریاست دفتر خدمات حقوقی امور بین الملل ریاست جمهوری

حسین کاویار

مشخصات نشر: تهران: نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۳

اسلوب داوری بین المللی به عنوان روش جایگزین رسیدگی قضایی- به ویژه در دعاوی تجاری- به اهداف خود از نظر حقوقی بسیار نزدیک شده است. گزاف نیست اگر گفته شود اندام داوری تجاری بین¬المللی به اندازه کافی رشد کرده، به طوری که امروزه فرایندی خود فرمان، خود سامان و خود بسنده را تشکیل می دهد. با این همه، داوری بین المللی هنوز با چالش های بزرگی مواجه است. یکی از مهمترین این چالش ها عبارت است از یکنواختی مؤثر در حقوق ماهوی و حقوق شکلی داوری بین المللی. هم آوردی و فیروزی بر این چالش، محتاج عملکرد همسو و هم آهنگ دو عامل است: نخست، رشد و تحوّل درون زای فرایند داوری بین المللی؛ و دوم، همسویی نظامهای حقوق داخلی با نیازها و الزامات داوری بین الملل. پیداست تحول درون زای حقوق داوری بین المللی بستر لازم را برای تحول و هماهنگی بیشتر نظامهای حقوق داخلی فراهم می¬کند.
در این میان، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل متحد در حوزۀ حقوق تجارت بین الملل، نقش مهمی را ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون سه سند مهم در مورد داوری بین-المللی تهیه و تصویب کرده است:
- در سال ۱۹۷۶ قواعد داوری؛
- در سال ۱۹۸۵ قانون نمونۀ داوری تجاری بین المللی؛ و
- در سال ۲۰۱۳ قواعد شفافیّت در داوری اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایه گذاری (موسوم به قواعد شفافیّت).
از عمر دو سند نخست، بیش و کم سی سال می گذرد. داوری بین-المللی در این سال ها تجربه های مهمی را از سر گذرانده و نیازمند به روز رسانی بوده است. آنسیترال به درستی و به موقع متوجه این نیاز شد و کارگروه هائی را برای بررسی و بازبینی هر دو سند تشکیل داد. ثمرۀ این تلاشها این بود که هم سو با توسعۀ تجارت بین الملل و ظهور فناوری های نوین در عرصۀ تجارت در دهۀ نخست قرن بیست و یکم، هر دو سند قواعد داوری و قانون نمونۀ داوری مورد بازنگری اساسی قرار گرفت: در سال ۲۰۰۶ بعد از گذشت ۲۱ سال، قانون نمونۀ داوری تجاری بین المللی اصلاح شد و در سال۲۰۱۰ هم بعد از ۳۴ سال، قواعد داوری مورد بازنگری قرار گرفت. افزون بر این، گسترش داوری های مربوط به سرمایه گذاری، آنسیترال را متوجه ضرورت دیگری در عرصۀ داوری بین المللی نمود و در سال ۲۰۰۸ بررسی قواعد شفافیّت برای داوری های مربوط به اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان که بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایه گذاری طرح می شوند را در برنامۀ کاری خود گذاشت و در سال ۲۰۱۰ تهیۀ آن را به کارگروه داوری واگذار کرد. این کارگروه پس از سه سال کار فشرده سرانجام متن قواعد را تهیه و ارائه نمود و همین متن پس از چند سال بحث و بررسی به سال ۲۰۱۳ در آنسیترال (جلسۀ چهل و ششم) تصویب شد.
آنسیترال، متن قواعد داوری (۲۰۱۰)، قانون نمونۀ داوری (۲۰۰۶) و همچنین قواعد شفافیت (۲۰۱۳) را به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، عربی، چینی، اسپانیایی و روسی در سایت رسمی  خود منتشر کرده است. ترجمۀ حاضر، نخستین ترجمۀ فارسی این سه سند است که با مجوز آنسیترال انجام شده است.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :