گزارش وکیل حسن صرام، ریاست کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از عملکرد این کمیسیون
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
کد مطلب: 4389
 
1-کمیسیون کارآموزی فعلی در سه شعبه در بهمن ماه 1401 با تعداد 246 کارآموز وکالت  که  براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پذیرش شده اند شروع به کار نمود . از این تعداد 9 نفر کارآموز مهمان متعلق به سایر کانون های وکلای کشور بوده که دوره کارآموزی خود را در این کانون به صورت میهمان سپری می نمایند .
2-در اردیبهشت ماه 1402 مدت کارآموزی تعداد 31 نفر از کارآموزان مذکور خاتمه یافت .  اختبار دوره 48 این کانون به صورت کتبی و شفاهی  با شرکت 28 نفر از 31 نفر مذکور در خردادماه امسال  برگزار گردید و از این تعداد نهایتا" 26 نفر قبول و جهت طی مراحل تحلیف و صدور پروانه وکالت به هیات مدیره محترم معرفی گردیدند. با انجام اختبار دوره 48 ادامه آموزش برای 220 نفر کارآموز باقیمانده هر هفته برگزار شده که در این مدت جمعا 135 ساعت کارگاه اموزشی در موضوعات مختلف و کاربردی و توسط اساتید مجرب تا اول آذرماه 1402 برگزار گردیده است   .
3- با اتمام دوره هیجده ماهه اموزش این کارآموزان در آذرماه 1402 بلافاصله بارگزاری تکالیف کارآموزی در اتوماسیون کانون انجام و تکالیف واجدین شرایط شرکت در اختبار دوره 49 این کانون توسط کارگروه منتخب از سوی کمیسیون کارآموزی و اعضای محترم هیات اجرایی کمیسیون کارآموزی در بالغ بر 14000 صفحه تصحیح و تعداد 190 نفر از کارآموزان محترم جهت شرکت در اختبار دوره 49 احراز شرایط گردیدند . اختبار این کارآموزان  به صورت کتبی در هشت درس در تاریخ های ششم و سیزدهم بهمن ماه 1402 و اختبار شفاهی در تاریخ های چهاردهم الی شانزدهم بهمن ماه 1402 برگزار شد و اوراق امتحانی توسط اساتید محترم کمیسیون در جریان بررسی و تصحیح می باشد .
4-در این دوره از فعالیت کمیسیون تاکنون برای اختبار دوره های 48 و 49  جمعا 248 تکلیف کارآموزی شامل گزارش های دادگاهی و نقد رای که جمعا بالغ بر 22400  صفحه می گردد توسط هیات اجرایی کمیسیون کارآموزی تحت نظارت کارگروه تعیینی کمیسیون تصحیح گردیده و چنانچه تکالیف برخی از کارآموزان نواقصی داشته با تذکر و اعطای مهلت مناسب مجددا" پس از رفع نقص بررسی و نتایج تصحیح تکالیف به صورت مجوز شرکت در اختبار صورت جلسه گردیده است .
5-نظربه اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این دوره از فعالیت کمیسیون تصویب شده است و از طرفی اجرای ایین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1400 نیز در این دوره اجرایی گردید لذا در اواخر سال 1401 تعداد 400  نفر از پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت در کانون وکلای اصفهان پذیرفته شده که از این تعداد تاکنون 362 نفر جهت طی دوره کارآموزی به کمیسیون کارآموزی معرفی گردیده اند . طبق آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 کارآموزی این اشخاص به سه مرحله تقسیم گردیده است . در مرحله اول که مدت آن دو ماه می باشد جمعا 60 ساعت کارگاه اموزشی برای این عزیزان برگزار گردید  . در پایان مدت دوماهه مرحله اول ، آزمون کتبی با تهیه بانک سئوالات لازم طبق شرایط آیین نامه توسط کمسیون کارآموزی  برگزار گردید . در این آزمون کتبی متاسفانه تعداد 44 نفر از کارآموزان ورودی 1400  مردود گردیدند که برای  مردودین طبق آیین نامه مرقوم مجددا" آزمون نوبت دوم به صورت کتبی برگزار و در این آزمون کتبی نیز مجددا" 16 نفر از این عزیزان مردود گردیدند . نهایتا بر اساس آیین نامه مزبور آزمون کتبی نوبت سوم نیز برای مردودین مذکور برگزار و نهایتا تعداد 9 نفر از این عزیزان قبول و مابقی برای تعیین تکلیف ابطال پروانه کارآموزی به هیات مدیره محترم معرفی شده اند .
6 – مرحله دوم آموزش کارآموزان جدید از ابتدای شهریورماه 1402 آغاز و نامبردگان جهت انجام شش ماه کارآموزی در محاکم دادگستری و دیگر مراجع قضایی مرتبط  به قسمت آموزش دادگستری اصفهان معرفی شده و در حال گذراندن دوره شش ماهه مذکور می باشند . این کارآموزان مکلفند تکالیف و گزارشات سه ماهه اول  مرحله دوم  را تا بیستم دی ماه 1402 در اتوماسیون کانون بارگزاری نمایند . بعد از انجام بارگزاری توسط کارآموزان محترم بلافاصله هیات تصحیح تکالیف کمیسیون کارآموزی مرکب از کارگروه تعیینی و  هیات اجرایی شروع به تصحیح بالغ بر 35000 صفحه بارگزاری شده نموده و تا اوایل اسفندماه 1402  در خصوص قبول و یا رد این تکالیف اظهار نظر خواهند نمود . نکته حائز اهمیت در این خصوص آنست که اولا" براساس آیین نامه جدید کارآموزان مکلف شده اند که در تمام شش ماه مرحله دوم کارآموزی شش روز در هفته و هر روز در تمام ساعت اداری در مرجع قضایی تعیین شده حضور یابند ثانیا" مکلف شده اند که برای هر روز حضورشان در مرجع قضایی یک گزارش از پرونده جریانی یا از جلسه رسیدگی تهیه و به عنوان تکلیف کارآموزی تحویل نمایند . ثالثا" کارآموزان وکالت از قبول هر گونه وکالت در طی هشت ماه اول کارآموزی یعنی تا اختتام مرحله دوم و اخذ نتیجه قبولی دراین مرحله ممنوع بوده  و اگر کارآموزی در این مدت پرونده وکالتی قبول نماید مشمول تخلف انتظامی می باشد. بنظر می رسد آیین نامه مذکور در این قسمت نیازمند اصلاح اساسی بوده و حضور شش روز در هفته در تمام ساعات اداری به مدت شش ماه و تهیه هر روز یک گزارش از یک پرونده جریانی با وضعیت فعلی برخی محاکم که امادگی پذیرش موثر این کارآموزان  را  ندارند نیازمند بازنگری می باشد ضمنا ممنوعیت قبول وکالت توسط کاراموزان وکالت در این دوره و منفک شدن کارآموزان از کارگاه های اموزشی کمیسیون کارآموز در این دوره باعث ضعف اموزشی آنان شده و نیازمند بازنگری می باشد . امید است مساعی هیات مدیره محترم کانون در انعکاس این موارد به دستگاه قضایی و رایزنی هایی که انجام داده اند در جهت اصلاح این موارد بزودی به نتیجه مطلوب برسد . مرحله دوم آموزش کارآموزان ورودی سال 1400 مطابق آئین نامه خاتمه می یابد و تصحیح تکالیف بارگزاری شده این عزیزان برای نوب سه ماهه دوم مرحله دوم انجام خواهد شد .
7-مرحله سوم کارآموزی ورودی های 1400 از ابتدای سال 1403 بمدت 7 ماه شروع می گردد و کمیسیون در حال برنامه ریزی اموزشی انان با سرفصل های تعیینی می باشد . در این دوره کارآموزان برای مدت 7 ماه به دفاتر وکیل سرپرست خود معرفی و در طول هفته برنامه های متنوع اموزشی اعم از تشکیل کارگاه های اموزشی ، برگزاری جلسات سخنرانی ، بازدید از زندان های اصفهان جزء برنامه های اموزشی تدارک دیده شده برای آنان است .
8- در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1401 که در سال جاری برگزار شد تعداد 796 نفر برای کارآموزی در کانون وکلای دادگستری اصفهان پذیرفته شده اند که تکمیل مراحل ثبت نام و اخذ استعلامات آنها در بخش اداری کانون در جریان است . مرحله اول  آموزش این عزیزان توسط کمیسیون کاراموزی از ابتدای سال 1403 به مدت 2 ماه و با تشکیل کارگاه های اموزشی مختلف در 60 ساعت انجام خواهد شد . کمیسیون در حال حاضر جهت تهیه سرفصل های اموزشی و هماهنگی با اساتید برگزار این جلسات در حال برنامه ریزی و تهیه تقویم آموزشی می باشد . کثرت تعدادی این کارآموزان باعث شده است که کمیسیون برای تهیه محل مناسب برای اموزش این کارآموزان و گروه بندی تعدادی این عزیزان در جلسات مختلف اموزشی با محدودیت های وسیعی مواجه باشد .
 
Share/Save/Bookmark