کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ارتباط با حق آبه کشاورزان شرق اصفهان، بیانیه صادر کرد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۴۲
کد مطلب: 3200
 
از خواب زاینده رود تا خواب در بستر خشک زاینده رود. دست در دست هم، صدای کشاورز اصفهانی را بشنویم
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ارتباط با حق آبه کشاورزان شرق اصفهان، بیانیه صادر کرد. 

🔴از خواب زاینده رود تا خواب در  بستر خشک زاینده رود. 
دست در دست هم، صدای کشاورز اصفهانی را بشنویم. 

🔰سال های سال است که کشاورزان شرق اصفهان حق خود را از حق آبه زاینده‌رود، چشمداشت دارند. شغل بیشتر مردمان تلاش گر شرق اصفهان کشاورزی  و گذران زندگی‌شان  وابسته به آن است. 
بدیهی است که  خشک شدن زاینده رود و  پایش نشدن حق آبه کشاورزان ،تنگناهای اقتصادی را برای این مردمان شریف در پی داشته است. 
از حقوق برجسته شهروندان که پایش آن بر عهده دولت مردان می باشد، فراهم سازی زمینه و بستری در خور و  مناسب و منصفانه و آبرو مندانه برای بدست آوردن روزی و معاش از راه شغلی است که دوست دار  آنند و تمایل به آن دارند. 
این حق که از حقوق برجسته بشر است  در اصل بیست و هشتم قانون اساسی  و نیز ماده ی هفتاد و هشتم  از منشور حقوق شهروندی، مورد  پذیرش و تاکید قرار گرفته است و فراهم سازی شرایط مناسب برای تحقق و  تضمين این حق  و نظارت بر آن، وظیفه دولت مردان و از بایسته های حکمرانی مطلوب می باشد. 
امروز  بی نگرشی و نادیده انگاشتن حق بر آب کشاورزان شرق اصفهان و نداشتن اندیشه و راهکار شایسته در این زمینه،  فشار و تنگنای اقتصادی را بر آنان افزون خواهد نمود. 
از بین رفتن محیط زیست،  به وجود آمدن ریز گرد ها و مهاجرت های نا خواسته از دیگر پیامدهای ناگوار نادیده گرفتن حق بر آب  مردمان و کشاورزان ‌شرق  اصفهان  می باشد که زنگ هشدار آن دیرینه زمانی است با صدای فریاد این مردمان شریف  آمیخته به گوش می رسد. 
بیایید با هم صدای کشاورزان شرق اصفهان را بشنویم و  پاسداشت راستین حقوقشان باشیم. 

🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark