اولین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب: 3816
 
روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه اولین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون اصفهان تشکیل شد.
اولین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه تشکیل شد.

وکیل دکتر حسین ادیب با اکثریت آراء بعنوان ریاست سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان انتخاب گردید.

دکتر ادیب نائب رئیسی دوره نهم هیات مدیره و بازرس دوره دهم و ریاست کمیسیون کارآموزی دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان را در کارنامه خود دارد.


وکیل شهرام محقق دولت آبادی با اکثریت آراء بعنوان نائب رئیس سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان انتخاب گردید.

وکیل محقق سه دوره عضویت در دوره های نهم و دهم و دوازدهم هیات مدیره و دو دوره نماینده کانون اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری در دوره های یازدهم و دوازدهم هیات مدیره را در کارنامه خود دارد.


وکیل روح اله محمدی با اکثریت آراء بعنوان بازرس سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان انتخاب گردید.

وکیل محمدی دادرس اصلی دادگاه انتظامی در دوره دوازدهم و معاونت دادستان انتظامی دوره یازدهم و دادیار انتظامی در دوره دهم هیات مدیره را در کارنامه خود دارد.


وکیل فرهاد رستم شیرازی با اکثریت آراء بعنوان دبیر سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان انتخاب گردید.

وکیل رستم شیرازی ریاست هیات مدیره در دوره نهم و نائب رئیسی هیات مدیره در دوره های پنجم و یازدهم و عضویت در هیات مدیره در دوره ششم را در کارنامه خود دارد.


وکیل دکتر سیدمحسن قائم فرد بعنوان عضو اصلی سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان انتخاب گردید.

دکتر قائم فرد عضویت هیات مدیره در دوره های هشتم و یازدهم و نیز ریاست و عضویت کمیسیون کارآموزی در دوره های هفتم و دهم را در کارنامه خود دارد.
Share/Save/Bookmark