آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب: 4366
 
آقای رضا طغیانی دولت آبادی فرزند غلامعلی (کارشناس حقوقی و قضائی گمرک جمهوری اسلامی ایران) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید.

Share/Save/Bookmark