اطلاعیه؛
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان- نوبت سال1400
تاریخ انتشار : شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
کد مطلب: 3717
 
پیرو هفتادمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مورخ 1401/07/10 و اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت نوبت 1400 مطابق جدول ذیل از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال 1400 ، سهمیه آزاد و ایثارگر دعوت بعمل مي آيد جهت ثبت نام نسبت به تهیه مدارک اقدام و سپس با مراجعه به سایت كانون وكلاي دادگستري استان  اصفهان به نشاني http://www.isfahanbar.org/ با ورود به اتوماسیون اداری  باتوجه به راهنما های موجود ، ثبت نام و مدارک خود را بارگذاری و سپس نسبت به دریافت استعلامات و تکمیل پرونده خود اقدام نمایید .

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد آزمون سال 1400
نام پدر نام نام خانوادگی رتبه
ابراهيم                                 محمدحسين                                معصومي اردستاني                         1
اكبر                                    محسن                                    شفيعي دستگردي                           2
عبدالقادر                               مهدي                                    قادري زفره                              3
علي                                     فاطمه                                   فتحي                                     4
علي شير                                 ليلا                                    بابايي                                  5
محمد                                    محمدتقي                                 حاجي علي                                 6
علي                                     حميدرضا                                 كلانتري                                 7
محمد                                    ابوالفضل                                كاكولي ورنوسفادراني                      8
اردشير                                  نرجس                                    قائداميني هاروني                        9
حسين                                    مهرداد                                  شريفي                                    10
عزت اله                                 ساعد                                    بهراميان                                11
اردشير                                  اتوسا                                   صالحي                                    12
محمود                                   سعيد                                    سهيلي پور                               13
احمد                                    وحيد                                    داستانيان كردابادي                       14
هدايت الله                              فروغ                                    يزداني                                  15
مرتضي                                   فاطمه                                   الراجي                                   16
صفرقلي                                  عليرضا                                  عابدي                                   17
علي                                     زهرا                                    فتحي                                     18
مهرعلي                                  فاطمه                                   رضائي                                   19
منصور                                   نجيمه                                   جمالي عسكراني                            20
اميرعباس                                محسن                                    روحاني                                  21
مرتضي                                   مينا                                    كاظمي دهقي                               22
محمدتقي                                 زهرا                                    شيراني                                  23
سيدمرتضي                                فاطمه السادات                           عليزاده                                  24
علي                                     مريم                                    اذرگون                                  25
اسداله                                  اميرمحمد                                رضوانيان حبيب ابادي                     26
حجت اله                                 اكرم                                    شكوري                                   27
مريد                                    شكوفه                                   قنبري بيرگاني                           28
غلامرضا                                 سپهر                                    زريسفي                                  29
اسفنديار                                عليرضا                                  ياوري                                   30
حسن                                     فريناز                                  نقش نژاد                                31
فرضعلي                                  بهاره                                   اسدي                                    32
علي                                     مريم                                    قادري صفت                               33
جلال                                    فائزه                                   طوقيان                                  34
سعيد                                    رومينا                                  جلواني                                  35
امان الله                               الهه                                    كريمي                                   36
سلطان محمد                              مختار                                   اسماعيل زاده سودجاني                    37
محمدحسين                                طالب                                    كارخيران خوزاني                         38
جواد                                     اميد                                    قائم پناه                               39
رضا                                     سميرا                                   رضائي                                   40
عليرضا                                   عرفان                                   حاج شريفي                               41
عزيز                                    عبدالحسين                               فايضي مهابادي                           42
بهرام                                    غزاله                                   خدابخش                                  43
اصغر                                    ناهيد                                   جلالائي دستجردي                         44
هدايت                                    امين                                    غفاري                                   45
محمدرضا                                 مسلم                                    اصلاني                                  46
جمشيد                                    وحيد                                    ميراثي                                  47
شهباز                                   فريده                                   خوش اندام                               48
مهدي                                     سپيده                                   پوده                                    49
چاسب                                    ابتسام                                  رئيسي                                   50
احمد                                     لاله                                    عالي پور                                51
سيدمهدي                                 سيدمحمدمتين                             جمدي                                    52
سيدمصطفي                                 زهراالسادات                             احمدي                                   53
غلامرضا                                 علي                                     ابراهيمي                                54
علي                                      ازاده                                   حاتمي دستجردي                           55
هوشنگ                                   علي اصغر                                نجفي                                    56
علي                                      نفيسه                                   صمداني                                  57
علي اكبر                                حسين                                    حيدري                                   58
حميدرضا                                  هومن                                    فقيهي                                   59
ايرج                                    صادق                                    اسدي                                    60
مهدي                                     رسول                                    رضائي ادرياني                           61
رمضان                                   زهرا                                    ابراهيمي بياداني                        62
چراغلي                                   امنه                                    بهرام نژاد                              63
علي                                     زهرا                                    دربندي                                  64
مرتضي                                    حسين                                    شيرزاده طاقانكي                         65
سيداحمد                                 سيدمحمدتقي                              حسيني وردنجاني                          66
مجتبي                                    سكينه                                   قرباني                                  67
محمدرضا                                 زهرا                                    نفر                                     68
حجت اله                                  علي                                     محمدي گهروئي                            69
غلام                                    عبدالصالح                               ايرانشاهي                               70
محمد                                     فاطمه                                   رئيسي نياسر                             71
سيدعلي                                  شريف السادات                            طباطبايي                                72
قدرت اله                                مهدي                                    كبيري                                   73
حسن                                     علي                                     گيلاني اراني                            74
غلامحسين                                راضيه                                   هلاكويي                                 75
گل محمد                                 مريم                                    رحمتي مقدم                              76
براتعلي                                 مرتضي                                   بيگي                                    77
محمد                                    الهام                                   عالم مرتضوي                             78
محمد                                    وحيد                                     كريمي ريزي                              79
اصغر                                    احسان                                   قاسمي                                   80
علي                                     عبدالرشيد                               اخوندي                                  81
مسعود                                   مهرناز                                  فرح پور                                 82
نادر                                    فاطمه                                    طهماسبي                                 82
جمال                                    ليلا                                    نوري پركستاني                           82
علي                                     زهرا                                     ياريان                                  85
غلام حسين                               سيما                                    دويستي مغاندري                          86
كورش                                    امين                                     جليلي                                   87
فضل اله                                 نسرين                                   ترابي                                   88
خداخواست                                سميه                                     نيك فر                                  88
ستار                                    الهه                                    ايلبيگي                                 90
كيوان                                   نگين                                     دبيرزاده                                91
منصور                                   محمدعلي                                 اختري زواره                             92
محمد                                    محسن                                     حق شناس                                 93
رسول                                    الهام                                   قانعيان                                 94
علي ضامن                                مرضيه                                    كياني هرچگاني                           95
حبيب اله                                الهام                                   مهدياني                                 96
حسين                                    هرمز                                     زماني احمدمحمودي                        97
سعادت                                   عليرضا                                  باقري قوام ابادي                        98
مرتضي                                   معصومه                                   احمدي ورزنه                             99
سردار                                   بهاره                                   لچيناني اخوره                           100
حسن                                     زهرا                                     حمزه ايل                                101
عبدالحسين                               شهلا                                    راويان                                  102
محمدرضا                                 مولودسادات                               مفتوني                                  103
مرتضي                                   فاطمه                                   نوري                                    104
منوچهر                                  ميلاد                                    مهدوي                                   105
حشمت اله                                فرهاد                                   كريم پور                                106
سيدمرتضي                                سيدمحمد                                  امامي گورتاني                           107
عباس                                    فرشته                                   كاظميان نجف ابادي                       108
تقي                                     اصغر                                     علي دادايي بيدگلي                       108
سرتيپ                                   يونس                                    صالحي سلح چين                           110
عبدالرضا                                اشرف                                     اكبري بني                               111
سليمان                                  رضا                                     مرادي مفرد                              112
عليرضا                                  محمدجليل                                 نيك خو                                  113
لاچين                                   راضيه                                   مهرابي                                  114
علي                                     احسان                                    محمدلو                                  115
ماشااله                                 مهدي                                    واعظ                                    116
حسين                                    مرضيه                                    سالمي                                   117
امير                                    رسول                                    ذوالفقاري                               118
حسين                                    عليرضا                                   اعظمي                                   119
اكبر                                    حسين                                    عابدي                                   120
احمد                                    نيلوفر                                   احمدي پزوه                              121
عبدالعلي                                مسعود                                   علي اكبري بابوكاني                      122
محمدرضا                                 عليرضا                                   كراني                                   123
حسن                                     زهرا                                    صدرايي                                  124
ابراهيم                                 شيما                                     ناطقيان                                 125
حسن                                     فرشته                                   سنجري دهاقاني                           126
نجفقلي                                  سودابه                                   اصلاني                                  127
ولي                                     محمدرضا                                 فضلي                                    128
اميرسعيد                                پرديس                                    پشوتن                                   129
ايرج                                    مجتبي                                   بهراميان                                130
علي                                     محمدحسين                                 حاجي حسيني رناني                        131
محمدصادق                                سعيد                                    صائبي                                   132
اسداله                                  زهره                                     صادقي كليشادي                           133
مهدي                                    زهرا                                    بابائيان فردوئي                         134
محمد                                    رضا                                      صالحي                                   134
نصراله                                  فريبا                                   قاسمي ارداجي                            136
احد                                     سعيد                                     فراهاني                                 137
عليداد                                  افسانه                                  مهمدي كرتلايي                           138
حسن                                     احسان                                    جودكي                                   139
حسين                                    زهرا                                    فروتن نسب                               140
صادق                                    محمود                                    حكيميان جزي                             141
محمد                                    سحر                                     رضائي مشتاق                             142
اصغر                                    فاطمه                                    نبوي                                    143
حميد                                    فريبا                                   ناظمي                                   144
محمدرضا                                 دانيال                                   معتمدنيا                                145
علي                                     الهام                                   صادقي مراد                              146
عباس                                    رضا                                      دارچيني اراني                           147
علي اكبر                                سعيد                                    حيدري                                   148
قربانعلي                                الهه                                     قدرخواه                                 149
محمد                                    نسترن                                   بهاري                                   150
مصطفي                                   فاطمه                                    احمدي                                   151
احمد                                    اميد                                    سليماني فر                              152
محمدجواد                                ابوالفضل                                 علي مددي                                153
محمدكريم                                فاطمه                                   فاني                                    154
علي اكبر                                علي                                      فخري                                    154
احمد                                    ام البنين                               حيدري                                   156
اسفنديار                                نرگس                                     ملالي                                   157
محمدعلي                                 شهرزاد                                  حيدري رامشه                             158
نوروزعلي                                محمدعلي                                  ضيايي چمگرداني                          159
سهراب                                   فرشاد                                   عزيزي                                   160
علي                                     بهنام                                    عابدي                                   161
اصغر                                    امير                                    احمدي                                   162
محسن                                    فاطمه                                    طوسي نجف ابادي                          163
خسرو                                    شقايق                                   جهانگيري                                164
محمود                                   محبوبه                                   ابراهيمي چمكاكائي                       165
جواد                                    بهزاد                                   حيدري هرستاني                           166
محمدطاهر                                شهين                                     سامي                                    167
محمد                                    ارسلان                                  حسن نژاد                                168
حسن                                     اميرحسين                                 طبسي                                    169
حسن                                     فاطمه                                   قنبريان تودشكي                          170
محمدرضا                                 عليرضا                                   رئيسي                                   171
حميد                                    علي                                     بشيري                                   172
كمال                                    كامران                                   روحاني اصفهاني                          173
جواد                                    ابوالفضل                                لطفي راوندي                             173
علي اشرف                                الهه                                     شالي هرتكه                              175
عليرضا                                  مهدي                                    غلامي                                   176
غلامرضا                                 الهام                                    محرابي نهرخلجي                          177
محمد                                    الهام                                   نوروزي                                  178
غلامعلي                                 ازاده                                    منتظري                                  179
اقامعلي                                 طاهره                                   لطفي                                    180
حسين                                    حميدرضا                                  سالمي فردبيدگلي                         181
منصور                                   ارزو                                    رشيدي خاني ابادي                        182
صالحي يگايي                             محمد                                     صالحي يگايي                             183
تورج                                    سحر                                     افتخاري علي ابادي                       184
علي                                     معصومه                                   پلوئي شاپورابادي                        185
سيف اله                                 مريم                                    بهارلوئي يانچشمه                        186
علي                                     مرضيه                                    نوبخت                                   186
هاشم                                    نرگس                                    ميراحمديان                              188
نوذر                                    رضا                                      شفيعي                                   189
حسن                                     جواد                                    طالبي ورزنه                             190
عبداله                                  سهيلا                                    جمشيدي                                  191
سيدنورالله                              مرضيه السادات                           طبائي نژاد                              192
ابراهيم                                 محمد                                     پاداش                                   193
حسن                                     سارا                                    صبوري                                   194
اصغر                                    محمد                                     ابولحسني                                195
رضاقلي                                  وحيد                                    مومني موگووئي                           196
رمضانعلي                                سميرا                                    نوحه سرا                                197
عبدالحسين                               نگين                                    خاكسار                                  198
محمدكريم                                حميدرضا                                  پريشاني فروشاني                         199
حسنعلي                                  علي                                     داوطلب                                  200
اردشير                                  امين                                     حسين ميرزايي                            201
محمدعلي                                 زهرا                                    شباني شيداني                            202
كيومرث                                  كيوان                                    بذرافشان                                203
اصغر                                    اميرحسام                                حكيمي كاشاني                            204
علي اكبر                                لادن                                     نيك فر                                  205
محمدتقي                                 مائده                                   زماني فروشاني                           206
رمضانعلي                                محمدعلي                                  شومالي خوزاني                           207
عبدالرسول                               عليرضا                                  زنگنه                                   208
عباسعلي                                 زهرا                                     خسروي جزي                               209
احمد                                    علي                                     زمان وزيري                              210
علي                                     مهسا                                     عليرضايي                                211
نصرت اله                                محمدرضا                                 ميداني اخوره                            212
فرزاد                                   كياوش                                    كچوئي                                   213
رسول                                    احسان                                   رجبيان                                  214
سيدمهرعلي                               سيدحميد                                  موسوي                                   215
عليمردان                                فريبا                                   رئيسي                                   216
احمد                                    علي رضا                                  كاهيدباصيري                             217
احسان                                   سعيد                                    بوم هندي                                218
مرتضي                                   محسن                                    رضايي                                   219
ابراهيم                                 ام البنين                               ترابيان                                 220
اصغر                                    افسانه                                  صالحي                                   221
عبدالعلي                                مريم                                    گلابي                                   222
اصغر                                    منصور                                   برهاني شيداني                           223
سعيد                                    الناز                                   فلاح مهرجردي                            224
مرتضي                                   محمد                                    جعفري اشكاوندي                          225
سعيد                                    نسرين                                   مرادي زانياني                           226
ابوالقاسم                               هاجر                                    اميني تيراني                            227
عزيزاله                                 زهرا                                    خواجه                                   227
سيف اله                                 ثريا                                    نوري                                    229
اسدالله                                 محسن                                    عسگري ورنوسفادراني                      230
حسن                                     فريبا                                   شفيعي                                   231
محمد                                    زهرا                                    عبدالهي نياسر                           232
حسين                                    مهدي                                    موذن صفائي                              233
ناصر                                    مهدي                                    عارف                                    233
اصغر                                    سمانه                                   خوانساري                                235
محمدجواد                                راحيل                                   ايگاني                                  236
كاظم                                    مليحه                                   خداوردي ريزي                            237
غلام علي                                محمد                                    ناظري گهكاني                            238
رجبعلي                                  صادق                                    رضائي ادرياني                           239
خداقلي                                  شهرام                                   قنبري الوني                             239
حيدرعلي                                 پريسا                                   جمشيديان نجف ابادي                      241
اكبر                                    علي                                     فتاحي ميلاسي                            242
حجت اله                                 عباس                                    رفيعي                                   243
عباس                                    ميثم                                    قرباني رناني                            244
سعيد                                    ژاله                                    رضويان نجف ابادي                        245
علي                                     رحمت اله                                شريفي مقدم                              245
ابراهيم كليمي                           سامان                                   كيدانيان                                247
غلامرضا                                 فائزه                                   وظيفه دوست خلج                          248
عباس                                    شيوا                                    اتش دليگاني                             249
عبدالحسين                               ميثم                                    اقاابراهيمي                             250
يارعلي                                  مظاهر                                   گنجي                                    251
ناصرقلي                                 زهرا                                    صادقي                                   252
فتح اله                                 جواد                                    دشتي يفراني                             253
محمود                                   زهرا                                    شيخ الاسلامي                            254
نادر                                    عباس                                    جهان بخشي                               255
ياري جان                                مژده                                    ياري جان زاده                           256
حشمت الله                               نجمه                                    باقري كاجي                              257
لقمان                                   محمود                                   رستگاري كوپائي                          258
علي محمد                                طاهره                                   زارعي خوابجاني                          259
عليرضا                                  محمد                                    قديري جزي                               259
عباس                                    حسين                                    احمديان                                 261
سيدمحمدرضا                              سيداميرمهدي                             هاشمي                                   262
حشمت اله                                عليرضا                                  قوامي                                   263
محمود                                   توران                                   ترابي                                   264
احمد                                    مهدي                                    اصغري ورزنه                             265
ابراهيم                                 اذين                                    رجبي                                    266
محمدقلي                                 شهرزاد                                  رحيمي زمان ابادي                        267
خدابخش                                  سارا                                    جعفري                                   268
حسن                                     محسن                                    احمدي خوراسگاني                         269
اكبر                                    احسان                                   احسان پور                               270
رضا                                     ادرينا                                  مومني                                   271
اكبر                                    حسن                                     اميني                                   272
محمود                                   محمد                                    مومني                                   273
حسين                                    مهدي                                    طرفه نژاد                               273
عليرضا                                  جواد                                    عطايي                                   275
ميرحسين                                 بهاره                                   قرباني                                  276
عبدالله                                 احسان                                   اميني                                   277
عباس                                    مصطفي                                   چاووشي                                  278
كريم                                    فهيمه                                   كريمي درچه                              279
اله يار                                 فريبا                                   مهبودي                                  280
اصغر                                    الهه                                    جلالائي دستجردي                         281
قاسمعلي                                 اميد                                    جعفري چمگرداني                          281
محسن                                    محمدرضا                                 عمادي                                   281
فرهاد                                   همايون                                  فرامرزي باغبان                          284
ذبيح اله                                بهنام                                   ده خدائي                                285
نادر                                    بهار                                    بصيرت زاده                              286
علي                                     الهام                                   رضائي                                   287
رضا                                     سليمان                                  بابايي                                  288
سيدنجف                                  سيداميرعلي                              موسوي                                   289
رضا                                     محمدجواد                                ضيائي                                   290
محمدحسين                                مصطفي                                   مثقالي فروش يزدي                        291
مجتبي                                   علي اكبر                                اصغرزاده مرغملكي                        292
جانقلي                                  جواد                                    بويرحسني                                293
محمود                                   احمد                                    جنيراني                                 294
غفار                                    نرگس                                    كريمي پور                               295
خسرو                                    محبوبه                                  مرادي                                   295
چراغعلي                                 ابراهيم                                 كريمي بابااحمدي                         297
محسن                                    عليرضا                                  روحاني قهساره                           297
حسيعلي                                  زهرا                                    اسماعيل زاده                            299
علي اصغر                                محسن                                    پيرمراديان                              300
علي                                     بابك                                    كثيري                                   301
مجيد                                    عاطفه                                   نظامي                                   302
رضا                                     محمد                                    فرهمندي                                 303
محمدحسين                                ريحانه                                  مصوري                                   304
غلامرضا                                 محسن                                    غزنوي                                   305
داريوش                                  سينا                                    محبي نورالدين وند                       306
نوراله                                  مهدي                                    حسن زاده                                307
مهدي                                    زهرا                                    احمدي                                   308
حميد                                    مجيد                                    عرفان منش                               308
كوچكعلي                                 خديجه                                   فولادي                                  310
رضا                                     ام البنين                               صالحي مباركه                            311
جهانگير                                 سعيد                                    خورسندي                                 311
هادي                                    عباس                                    محمدي                                   313
بيژن                                    مهشيد                                   مهدي پوردهكردي                          314
حاجي علي                                محمد                                    بني مسني                                315
ناصر                                    عاطفه                                   مسعوديان                                316
حسين                                    شيما                                    اسدي علي ابادي                          317
تيمور                                   مهرداد                                  موسوي                                   318
حميد                                    نوشين                                   پرويزي بابادي                           319
شهرام                                   محمد                                    باقرپور                                 320
ابراهيم                                 محمد                                    بهارلوئي                                321
علي ضامن                                مجيد                                    صحراگرددهكردي                           322
احمد                                    علي                                     زراعت كاردهنوي                          323
علي                                     مائده                                   شهرباني                                 324
محمدرضا                                 عرفان                                   شهركي مقدم                              325
مجيد                                    زهرا                                    مظاهري مقدم                             326
مرتضي                                   مهسا                                    قادري                                   327
غلامرضا                                 نسرين                                   حيدرجان                                 328
مهدي خان                                نعيمه                                   دارا                                    329
فريدون                                  فرشاد                                   دانش بخش                                330
اصغر                                    ارمان                                   دوستي مقدم                              331
علي                                     محمد                                    رفيعي                                   332
غفار                                    مينو                                    فرهادي                                  333
هوشنگ                                   زهرا                                    قديمي چرمهيني                           333
افراسياب                                محمدرسول                                جهانگيري                                333
عباسعلي                                 الهه                                    كرمي بروجني                             333
حبيب اله                                مجيد                                    حقيقي زاده                              337
بهروز                                   فرشاد                                   نيازي                                   338
قاسم                                    الهام                                   قنبريان علويچه                          339
اميرهومان                               رها                                     افتخاري                                 340
مصطفي                                   محمد                                    توبياني                                 341
 
اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگران آزمون سال 1400
رتبه نام خانوادگی نام نام پدر
 1.  
نم نبات                                 حكيمه                                    مسعود                                  
 1.  
پاينده                                  مريم                                    بيژن                                   
 1.  
قاسمي                                   علي                                     جلال                                   
 1.  
رحمتي                                   شهلا                                    حميد                                   
 1.  
حبيبي                                   امير                                    شاپور                                   
 1.  
محمدي                                   رضا                                     علي                                    
 1.  
باقري                                   بهروز                                   احمد                                    
 1.  
محمدباقري                               زهرا                                    سعيد                                   
 1.  
راسخ                                    نسيم                                    فرامرز                                  
 1.  
نصراصفهاني                              فاطمه                                   خسرو                                   
 1.  
لله گاني دزكي                           رامين                                   حيدرقلي                                 
 1.  
موذني                                   ميترا                                   محمد                                   
 1.  
طاهري                                   زهرا                                    رضا                                     
 1.  
كاغذگران                                اميرحسين                                محسن                                   
 1.  
عرفان نژاد                              محمود                                   داريوش                                  
 1.  
مختاري                                  فرشته                                   محسن                                   
 1.  
مستوفي نيا                              محمدجواد                                احمد                                   
 1.  
هنرمند                                  زهرا                                    جليل                                   
 1.  
مهدي خاني                               فهامه                                   رضا                                    
 1.  
ذبيحي ريزي                              سعيد                                    حسين                                   
 1.  
فكاري                                   مرصاد                                   مجيد                                   
 1.  
خوانساري                                 محسن                                    محمدعلي                                
 1.  
پرورش                                   احمد                                    مرتضي                                  
 1.  
رضايي                                    محمدرضا                                 عيدي محمد                              
 1.  
دلاور                                   نسرين                                   علي اصغر                               
 1.  
قمبردستجردي                              مرتضي                                   احمد                                   
 1.  
شاه سنائي                               علي                                     حسن                                    
 1.  
گودرزي                                   مهدي                                    علي                                    
 1.  
صالحي اردلي                             حسين                                    مجيد                                   
 1.  
راوند                                    رسول                                    علي                                    
 1.  
معروفي                                  عسل                                     حسن                                    
 1.  
رضائي رجاني                             حسين                                    ولي اله                                
 1.  
رزاززاده                                مريم                                    بهزاد                                  
 1.  
فتاحي مارناني                           محمد                                     سيف اله                                
 1.  
اميني                                   اميرحسين                                حبيب                                   
 1.  
اتحادي ابري                             محمدحسين                                 اصغر                                   
 1.  
قرباني شاه كوچكي                        پريسا                                   خداداد                                 
 1.  
روحاني راوري                            سميرا                                    عباس                                   
 1.  
پورشيروي جوزداني                        صبا                                     اصغر                                   
 1.  
بانكي                                   سارا                                     جلال                                   
 1.  
جهانشاهي                                شكيلا                                   رسول                                   
 1.  
ميرلوحي                                 فاطمه سادات                              سيدجعفر                                
 1.  
رحماني قلعه شاهرخي                      مريم                                    رضا                                    
 1.  
دوستيان                                 مصطفي                                    زلفعلي                                 
 1.  
شيردلي                                  ستاره السادات                           سيدمحمدتقي                             
 1.  
صفري اغچه بدي                           ابوطالب                                 مرتضي                                  
 1.  
حجازي فرد                               زهره                                    سيدرسول                                
 1.  
رضائي                                   عباس                                    ولي اله                                 
 1.  
منصوريان                                سپيده                                   سيروس                                  
 1.  
چمي نجف ابادي                           عاطفه                                   حميدرضا                                 
 1.  
قريشي فر                                زهرا                                    احمدرضا                                
 1.  
مجيري                                   ميثم                                    محمد                                    
 1.  
كياني زاده                              محمدرضا                                 يداله                                  
 1.  
اقاحسيني                                سعيد                                    حسن                                     
 1.  
پناهي درچه                              اميرحسين                                محمد                                   
 1.  
رضائي                                   شهره                                    جاويد                                   
 1.  
كشاورز                                  نيما                                    محمد                                   
 1.  
كنگازيان كنگازي                         معصومه                                  محمد                                    
 1.  
اذري فردجهرمي                           زليخا                                   سراج                                   
 1.  
اقالر                                   نوشين                                   رحمت اله                               
 1.  
شهبازي                                  بتول                                    يداله                                  
 1.  
علوي مهر                                سيدمحمدامين                             سيدعلي                                 
 1.  
كريمي باغملكي                           عاطفه                                   حسن                                    
 1.  
سفيدزاده                                محمدعلي                                 رسول                                   
 1.  
ابراهيمي                                 ليلا                                    جاماسب                                 
 1.  
بخشايي قرق اقايي                        راضيه                                   ابراهيم                                
 1.  
رحيمي                                    الهام                                   رحيمي                                  
 1.  
خزائي                                   رضا                                     حشمت                                   
 1.  
پورجوهري                                 الهه                                    اصغر                                   
 1.  
احمدپور                                 گيتي                                    حمزه علي                               
 
 
 
مرحله اول: ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 08/10/ 1401 لغایت 20/ 08/ 1401  به مدت(10 روز)
مدارك لازم جهت ثبت نام در مرحله اول (بارگذاری در سامانه اتوماسیون اداری):
فایل مدارک در سامانه حداکثر200 مگابایت با فرمت jpg و با نام مدرک مربوطه
1-  اسکن شناسنامه (تمام صفحات).
2- اسکن کارت ملی (پشت و رو).
3- اسکن دانشنامه لیسانس. (پذیرفته شدگانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند باید مدرک کاردانی حقوق را نیز اسکن و ارسال نمایند.)
4- اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه آقایان).
5- اسکن مدرک ایثارگری (ویژه پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری).
6- اسکن گواهی قطع رابطه شغلی (ویژه شاغلین در ادارات دولتی).
7- دریافت(دانلود) تعهدنامه ها و فرمهاهای موجود در سامانه اتوماسیون اداری و اخذ پرینت از آن و تکمیل و امضای تعهدنامه ها و فرمهای مربوطه و اسکن آن در سامانه .
8- اسکن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
9- هزينه ورودي که از طریق درگاه بانکی بصورت پرداخت آنلاین  در اتوماسیون به نام كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان پرداخت گردد.
10- دریافت استعلامات مربوطه و مراجعه به سازمانهای موردنظر و پس از دریافت پاسخ استعلام بارگذاری آن در سامانه اتوماسیون اداری (به استثنای پزشک قانونی )
مرحله دوم : ثبت نام حضوری (تحویل مدارک / احراز هویت /  تحویل پاسخ استعلامات) از تاریخ دوازدهم آذرماه ( 12/ 1401/09)  با توجه به اطلاعیه شماره 2 که متعاقبا منتشر خواهد شد.

مدارك لازم جهت ثبت نام در مرحله دوم:
1. كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (یک سري)
2. کپي برابر با اصل شده ی دانشنامه لیسانس یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل که تاریخ صدورآن  قبل از برگزاری آزمون باشد .  (دوسري)
      تبصره: مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه،گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده و تاریخ آن قبل از برگزاری آزمون مي باشد.بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند
3. كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم 
 • افراد فاقد کارت پایان خدمت یا معافی دائم همچنان که در آگهی  ثبت نام نیز تصریح شده بود ، حق شرکت در آزمون را نداشتند و هر اعتراضی نیز در این مورد غیر قابل استماع است.
4. شش قطعه عكس ۴*۳ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد
5. اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگريصادره از مراجع صالح در سال 1400 با کدرهگیری مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازي،آزادگي و شاهد)
6. تصوير اسكن شده كليه مدارك فوق ، مدارک و عکس متقاضی الزاماْ مي بايست هنگام مراجعه به کانون  بر روي يك لوح فشردهCD) (با فرمت PNG  یا JPGE  با حداکثر حجم 200 کیلوبایت جهت هر مدرک و نام گذاری فارسی متناسب هرمدرک تحويل شود.
9. ارائه نشانی الکترونیکی ( ایمیل ) الزامیست .
توجه : مدارک لزوماً باید در کاغذ A4  به همراه CD  در روز مراجعه ارائه گردد .
تذكرات
 • متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند.
  کلیه مدارک ذکر شده با پاسخ استعلامات در روز مراجعه  به کانون تحویل گردد.
  حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روز تحویل مدارک الزامي است. 
  نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور، چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي شان كان لم يكن تلقي خواهد شد.
  احراز صحت مستندات  فوق الذکر به عهده کانون وکلا می باشد.
 
  نکتــــه :
ثبت نام مرحله اول کاملا الکترونیک می باشد و از مراجعه حضوری به کانون جدا خوداری فرمایید.
جهت اطلاع از اخبار و اطلاعیه ها ی مربوط به پذیرفته شدگان آزمون 1400 عضو کانال سروش شوید.
 
 
  https://splus.ir/azmoun1400
 

راهنمای ورود به اتوماسیون
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003717-1.pdf

راهنمای ثبت نام، تکمیل اطلاعات و دریافت استعلامات، درخواست صدور پروانه و فرم وکیل سرپرست
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003717-2.pdf

 

 
 
Share/Save/Bookmark