نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۶
کد مطلب: 138
 
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰

سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حق¬پذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می بایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیره¬ای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟

نظریه شماره۶۷۱/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می گیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب و پیشه وتجارت نیز می باشد که در اینصورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی ماند.
٭٭٭٭٭
Share/Save/Bookmark